Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел»

Триває щорічний Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел», який проводиться Міністерством екології та природних ресурсів України та Всеукраїнською громадською організацією «Жива планета». Метою конкурсу є залучення широких верств населення до практичної природоохоронної роботи, спрямованої на охорону і поліпшення стану джерел, річок та водойм України, раціональне використання водних ресурсів, підвищення екологічної і правової обізнаності громадян щодо охорони водних ресурсів шляхом розвитку громадянських екологічних ініціатив.

Підставою для проведення є Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2001 № 51 «Про щорічний Всеукраїнський конкурс «До чистих джерел».

Конкурс сприяє розвитку масової природоохоронної діяльності населення, поліпшенню санітарного стану та озеленень водних об’єктів, залученню державних установ, громадських організацій різних рівнів та широких кіл населення до практичної природоохоронної діяльності, поширенню позитивного досвіду взаємодії громадських та комерційних організацій, державних установ.

Категорії (номінації):

 • Представник місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.
 • Колективи земле- і водокористувачів.
 • Інститути громадянського суспільства.
 • Екологічні товариства і гуртки загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та позашкільних закладів.
 • Студентські товариства і гуртки.
 • Автори публікацій.
 • Групи громадян, громадяни (індивідуальні учасники).

Каталог робіт

 1. Каталог конкурсних робіт у 2011 році
 2. Каталог конкурсних робіт у 2012 році
 3. Каталог конкурсних робіт у 2013 році
 4. Каталог конкурсних робіт у 2015 році
 5. Каталог конкурсних робіт у 2016 році

Реєстр робіт


Додаткова інформація

НАКАЗ ВІД 30.11.2016 № 449 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «ДО ЧИСТИХ ДЖЕРЕЛ» У 2016 РОЦІ

ПРОТОКОЛ засідання Конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел» у 2016 році