Показники (індикатори) екологічної результативності

Екологічна результативність є результатом управління організацією своїми екологічними аспектами.

Екологічна результативність полягає у зниженні негативного впливу на навколишнє середовище, покращенні його стану і проявляється в зниженні об’ємів забруднюючих речовин, збільшенні кількості і покращенні якості сприятливих до використання земельних, лісових і водних ресурсів.

Оцінка екологічної результативності дозволяє дізнатися, як виконуються окремо взяті екологічні цілі та ґрунтується на абсолютних значеннях.

Для оцінювання екологічної результативності використовують певні показники або індикатори, які дозволяють визначити, чи існують потенційні можливості для поліпшення управління природоохоронною діяльністю на підприємстві.

Показники сприяють прийняттю обґрунтованих еколого-економічних управлінських рішень та використовуються для оцінювання ефективності процесу управління екологічними аспектами. Формування системи показників оцінки екологічної результативності доцільно починати разом з визначенням екологічних цілей і завдань підприємства.

Показники розраховуються у таких сферах функціонування підприємства як добування чи використання сировини; застосування матеріалів, комплектуючих, обладнання та інших матеріальних ресурсів; забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, стічних вод; поводження з відходами; постачання і збут тощо.