Проекти національних стандартів, гармонізованих з міжнародними, що знаходяться в стадії розроблення

  1. ДСТУ ISO 12807 Безпека транспортування радіоактивних матеріалів. Випробування на герметичність упаковки.
  2. ДСТУ ISO 14064-1 :20ХХ Парникові гази. Частина 1: Специфікація відповідно до Настанов на організаційному рівні для визначення кількості, контролю та звітності щодо викидів і поглинання парникових газів/
  3. ДСТУ ISO 14064-2: 20ХХ Парникові гази. Частина 2: Специфікація відповідно Керівництва на проектному рівні для визначення кількості, моніторингу та звітності щодо зменшення викидів і парникових газів і збільшення їх поглинання.
  4. ДСТУ ISO 14064-3: 20ХХ Парникові гази. Частина 3: Специфікація відповідно Керівництва для перевірки та верифікації.
  5. ДСТУ ISO 14065: 20ХХ Парникові гази. Вимоги до перевіряння кількості парникових газів і верифікації органів акредитації або інших форм визнання.
  6. ДСТУ ISO 14045:20ХХ Екологічний менеджмент. Екологічна оцінка ефективності продукту системи - принципів, вимог і керівних принципів.
  7. ДСТУ ISO 14051:20ХХ Екологічне управління. Обліковування витрат, пов'язаних з матеріальними потоками. Загальна структура.