На Міжнародному інвестиційному форумі INNOVATION MARKET презентовано бізнес-кейс щодо впровадження Зеленого офісу.

Галина Бузан, голова ПК 6 «Оцінка впливів на довкілля» Технічного комітету стандартизації ТК 82, координатор проектів ВГО «Жива планета» розповіла про концепцію та критерії стандарту «Зелений офіс».

На початку «Зелений офіс» – це була лише концепція управління організаціями офісного типу, що мала на меті раціональне використання ресурсів та зменшення негативного впливу на довкілля. У 2012 році ця концепція трансформувалась у стандарт, який містить чіткі критерії та показники яким має відповідати офіс щоб вважатися зеленим. Впровадження стандарту мало також на меті запобігти можливим маніпулюванням зеленим трендом серед компаній і запровадити єдиний підхід для оцінювання екологічних характеристик та результативності діяльності організацій.

Отже, справжній зелений офіс має відповідати встановленим правилам та критеріям їх оцінювання, тобто, стандарту.

Стандарт «ЗЕЛЕНИЙ ОФІС» універсальний, його можна застосовувати для організацій офісного типу будь-якої форми власності та масштабів. У багатьох країнах подібні стандарти популярні як серед великих компаній, так і серед бюджетних організацій. У деяких європейських країнах впровадження цього стандарту рекомендовано профспілковими організаціями, оскільки він сприяє створенню більш безпечного і комфортного робочого місця, і як наслідок, запобіганню ряду захворювань пов'язаних з виробничим середовищем.

В Україні стандарт «Зелений офіс» був розроблений національним технічним комітетом стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» та прийнятий у 2012 році. В основу стандарту була покладена концепція «Зелений офіс» та показники за кращими практиками її впровадження у поєднанні з критеріями визнаних на міжнародному рівні систем оцінки будівель і споруд LEED, BREEAM, DGNB.

Стандарт встановлює обов'язкові та додаткові критерії, за якими оцінюється екологічна результативність організації.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді критеріїв, є:

 • енергоефективність;
 • раціональне використання водних ресурсів;
 • раціональне використання матеріальних ресурсів;
 • забезпечення сталих (зелених) закупівель;
 • обмеження вмісту небезпечних для довкілля та здоров’я людини речовин в матеріалах і засобах, що використовуються для забезпечення функціонування офісу;
 • зменшення та раціональне поводження з відходами.

Не менше 50% додаткових критеріїв повинні бути виконані для отримання екологічного сертифікату класу «Standard», не менше 70% для класу «Premium» і 90% – для «Platinum» класу.

Процедура оцінки відповідності стандарту «Зелений офіс» проводиться незалежною компетентною стороною – органом з оцінки відповідності, за схемою екологічної сертифікації згідно ISO 14024. Процедура сертифікації дозволяє внести ясність і чіткість розуміння того, чи відповідає організація вимогам стандарту. Такий підхід відповідає міжнародній практиці і правилам ділової етики.

Зелений офіс: НАВІЩО?

Аргумент 1. «Зелений офіс» допомагає економити

«Зелений офіс» дозволяє більш раціонально використовувати ресурси, необхідні для роботи офісу. Незважаючи на інвестиції в будівництво (реконструкцію, ремонт) офісу, можна отримати відчутні економічні вигоди від раціонального використання електроенергії, води, паперу, відмови від одноразових речей і т.д.

Щоб почати економити, досить переглянути порядок роботи компанії, звички її співробітників, їх ставлення до ресурсів і навколишнього середовища і впровадити необхідні зміни. Причому почати можна з дрібниць. Наприклад, налаштувати ПК на «сплячий» режим, вимикати електроприлади з мережі; робити повторну заправку відпрацьованих картриджів і використовувати двосторонній друк.

Аргумент 2. Впровадження «Зеленого офісу» не вимагає особливих витрат, але приносить істотні вигоди

Вся справа у нових звичках. Економія води, тепла, електроенергії, друк, утилізація відходів, транспорт – всі повсякденні речі можна робити на багато раціональніше. Також, закупівля екологічно маркованої продукції, наприклад, «пластик придатний до переробки», «вторинна переробка», «підлягає компостуванню», а також маркування, що підтверджують відповідність добровільним екологічним стандартам: FSC, OEKO TEX, Ecolabel (ISO 14024) і ін. Використання електрообладнання класу енергозбереження «А» і вище.

Аргумент 3. Наявність сертифіката «Зелений офіс» позитивно впливає на репутацію

Виконуючи критерії стандарту «Зелений офіс», компанія робить внесок в формування свого іміджу, це частина її корпоративної соціальної відповідальності. Ось далеко не вичерпний список переваг:

 • привернення уваги зацікавлених сторін (партнерів, клієнтів, ЗМІ, громадських організацій та ін.);
 • більше можливостей в PR, маркетингу;
 • інвестиційна привабливість.

«Зелений офіс» це ще одна можливість підтвердити екологічну і соціальну відповідальність бізнесу.

Аргумент 4. І, головне, Люди – основа успіху будь-якої компанії.

Від їх здоров'я, працездатності та відданості справі компанії залежать результати її комерційної діяльності. «Зелений офіс» дозволяє створити сприятливі умови для роботи, скоротити число днів непрацездатності, знизити «плинність» кадрів.

ПРО СИСТЕМУ ЕКОЛОГЧНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

В Україні система добровільної екологічної сертифікації та маркування що впроваджується Центром екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета» відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 14024 і представлена знаком екологічного маркування «Зелений журавлик». У 2010 році система успішно пройшла міжнародну сертифікацію та отримала визнання в 60 країнах світу.

Український знак екологічного маркування «Зелений журавлик» є знаком відповідності екологічним стандартам, право на його застосування надається згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024

Аудитори органу сертифікації перевіряють, чи дійсно організація виконала всі 28 обов'язкових і не менш 50% з 33 додаткових вимог стандарту «Зелений офіс». Тільки тоді і керівництво, і всі зацікавлені сторони можуть бути впевнені в тому, що організація повністю відповідає вимогам «Зеленого офісу».

Даний вид сертифікації є добровільним і має відповідати прийнятим національним стандартам серії ДСТУ ISO 14020. Додатково він не регулюється з боку держави, проте Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» добровільні екологічні стандарти, сертифікація та маркування розглядаються у якості інструментів екологізації економіки.

Закон України «Про державні закупівлі» вимагає включення до документації конкурсних торгів застосування постачальником (виконавцем робіт, надавачом послуг) заходів із захисту довкілля (при проведенні відкритих торгів та попередньої кваліфікації). Відповідність стандарту «Зелений офіс» може розглядатися у якості виконання цієї вимоги.

ВАЖЛИВО!

Компанія, яка підтвердила відповідність стандарту «зелений офіс» отримує сертифікат відповідності та право на застосування екологічного маркування, що відповідає стандарту «зелений офіс» («Standard», «Premium», «Platinum»). Знак екологічного маркування, можна використовувати на спеціальних дошках, розміщених на будівлі або в офісі, розміщувати його на поліграфічній та рекламній продукції.

Екологічний сертифікат та протокол оцінювання підтверджують показники екологічної результативності організації та їх відповідність стандарту.

Результати оцінювання можна застосовувати у публічних звітах (наприклад, публічні екологічні звіти, звіти з корпоративно-соціальної відповідальності), рекламі, PR, конкурсних торгах і т.і.

На даний момент, в Україні відповідно до вимог стандарту «Зелений офіс» сертифіковані офіси ТОВ «PepsiCo» (ТМ Сандора), Національного транспортного університету (Київ), АОА «Нордеа Банк».

Крім цього, в на форумі Innovation Market відзначено ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс», що підтвердило відповідність стандарту «Зелений офіс» в 2017 році.

Сертифікат про відповідність стандарту «Зелений офіс» згідно ДСТУ ISO 14024 вручила керівник Центру екологічної сертифікації та маркування Світлана Перминова. Нагороду отримала Світлана Демченко, заступник директора з радіаційної безпеки та охорони праці ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс».

Денис Адаховський, начальник відділу охорони навколишнього середовища компанії PepsiCo в Україні: «Зелений офіс компанії PepsiCo в Україні – це комплексна екологічна програма для офісів, мета якої – зменшити навантаження на природне середовище, бережливо ставитися до використання природних ресурсів та підвищувати екологічну свідомість співробітників.

Програма базується на концепції 3R:

 • Reduction – зменшувати (споживання води, електричної енергії, паперу та інших природних ресурсів)
 • Recycle – повторне використовувати ресурсоцінні матеріали та відходи шляхом їх передачу на повторну переробку
 • Replacement – змінювати (закуповувати товари та послуги, що мінімізують вплив на природне середовище, пропагувати культуру більш ефективного використання транспорту в ділових та особистих поїздках тощо)

Ініціатива була дуже тепло сприйнята співробітниками, оскільки дотримання її принципів дозволяють не тільки відповідально використовувати природні ресурси, а й створити та підтримувати оптимально комфортну та здорову робочу атмосферу».

Вікторія Хрутьба, д.т.н., доцент, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету: «За сучасних умов існує гостра потреба здійснення транспортної діяльності і розвитку транспортного сектору у відповідності з принципами екологічно прийнятного транспорту (Environmentally Sustainable Transport EST). Підвищення рівня екологізації транспортних систем можливо лише за умови підготовки висококваліфікованих фахівців, які могли б успішно вирішувати складні завдання щодо зменшення негативного впливу на довкілля як окремого автомобіля, автотранспортного підприємства чи ділянки дороги, так і автомобільно-дорожньої галузі загалом. На рішення цього завдання спрямовано робота щодо впровадження екологічних стандартів в Національному транспортному університеті м. Києва.

Екологізація освітньої діяльності є пріоритетним напрямком розвитку університету, який власним прикладом демонструє як бути екологічним. У 2009 році Бюро Веритас провело сертифікацію освітніх послуг університету на відповідність стандарту ДСТУ ISO 14001 . Оцінка відповідності кафедри вимогам стандарту «Зелений офіс» є продовженням цієї діяльності.

Важливим моментом було залучення студентів спеціальності «Екологія» до проведення екологічного аналізу та аудиту, розробки документації, які представлено на порталі кафедри. Це дало змогу на практиці застосувати набуті знання та перевірити відповідність нашої навчальної діяльності всім необхідним критеріям. Екологічний сертифікат було вручено на координаційній зустрічі по проекту ЕкоБРУ, в якій приймало участь представники 28 ВНЗ партнерів із 8 країн, що значно підвищило наш імідж та ділову довіру. Основним результатом сертифікації є підвищення рівня екологізації підготовки фахівців транспорту, розширення партнерських стосунків із іншими університетами. Розроблені документи і процедури використовуються в навчальному процесі, для практичних, курсових та дипломних робіт».