Захід відбувся за підтримки програми «Сприяння зеленій модернізації української економіки» GIZ GmbH, що впроваджується в Україні за дорученням Федерального уряду Німеччини.

Сталі закупівлі дозволяють здійснювати більш ефективні закупівлі, із застосуванням у якості критеріїв відбору вимог екологічних та соціальних стандартів, оцінюючи вартість життєвого циклу предмету закупівель.

На даний час встановлення екологічних критеріїв до предмету закупівель передбачено Законом України «Про публічні закупівлі» в частині що стосується вимог до заходів з захисту довкілля та статті 22.

Згідно статті 152 Угоди про Асоціацію Україна – ЄС, до 2019 року Україна зобов'язана впровадити в систему закупівель на законодавчому рівні вимоги, що забезпечують більшу інтеграцію екологічних і соціальних критеріїв на основі відповідних стандартів до виконавців контрактів або до закуповуваних для державних потреб товарів, послуг чи робіт, зокрема:

  • стандартів підтвердження якості продукції та міжнародних стандартів екологічного маркування (статті 74 і 77 Директиви 2014/24 / ЄС);
  • вимог і методів визначення вартості закуплених товарів, робіт і послуг в розрахунку їх повного життєвого циклу і додаткових витрат на екологічні, соціальні та технологічні наслідки їх використання (експлуатації) (статті 31, 68, 78-82 Директиви 2014/24 / ЄС);
  • спеціальні умови закупівлі товарів і послуг, що закуповуються з метою підтримки зайнятості соціально незахищених осіб, інвалідів, а також для надання спеціалізованих послуг творчими об'єднаннями або некомерційними організаціями в сфері культури, охорони здоров'я та соціальної допомоги населенню (Статті 20 і 77 Директиви 2014/24 / ЄС );
  • поділ загального обсягу закупівлі на лоти (принципи обґрунтування замовником нездатності лотів і можливості укладення контракту більш ніж на один лот з одним і тим же учасником процедури), зокрема, з метою створення умов для участі малого і середнього бізнесу в процедурах закупівлі (стаття 46 директиви 2014/24 / ЄС) тощо.

Згідно Стратегії реформування системи публічних закупівель («дорожня карта») (затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175-р), виконання вищезазначених зобов’язань заплановано до кінця 2019 року. Реалізація запланованих згідно «дорожньої карти» заходів розширить набор інструментів для здійснення сталих закупівель в Україні та посилить їх потенціал.

Модерувала засідання круглого столу Світлана Берзіна, президент «Живої планети». Під час засідання були обговорені питання:

  • застосування принципів та методів здійснення сталих публічних закупівель (далі – СПЗ), переваг цього підходу та прикладів застосування у країнах ЄС, та у світі;
  • готовності ринку, застосування СПЗ в українських реаліях, вимогами закордонних інвесторів та типовими критеріями документації конкурсних торгів;
  • реформнаціонального законодавства, спрямованими на посилення потенціалу застосування СПЗ та заходами, спрямованими на підтримку цих реформ та інші.

Представники замовників (бюджетних установ, організацій закладів, державних та комунальних підприємств), постачальників, надавачів послуг, виконавців робіт Волинської області ознайомились з принципами, методами та перевагами СПЗ, а також результатами перших пілотних конкурсних торгів в Україні із застосуванням підходу СПЗ, що були проведені у рамках реалізації компонента 1.6 програми ЄС «Екологізація економік країн Східного партнерства ЄС» (EaP GREEN) – «Заохочення зміни державного споживання через впровадження практики сталих публічних закупівель»). Цей компонент EaP GREEN був реалізований у партнерстві з Програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) та Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління у 2014-2017 рр.

Довідкова інформація:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підтримує Україну за дорученням Федерального уряду Німеччини з 1993 року. Наразі майже 300 національних та іноземних фахівців представляють GIZ орієнтовно у 20 населених пунктах України. До того ж приблизно 30 інтегрованих та реінтегрованих фахівців працюють у міських та державних адміністраціях, комунальних підприємствах, університетах, спілках, торгових палатах та громадських організаціях. З 2009 року GIZ має постійне бюро в Києві. GIZ діє в Україні за дорученням п`яти німецьких міністерств, Європейського Союзу (ЄС), Департаменту міжнародного розвитку уряду Великої Британії (DFID), Міністерства закордонних справ та у справах співдружності Великої Британії (FCO), а також Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).