Екологічний контроль

Екологічний контроль становить одну з основних функцій управління охороною навколишнього природного середовища і забезпечення раціонального природокористування.

Завдання екологічного контролю сформульовані у ст. 34 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища». Вони полягають у забезпеченні додержання вимог чинного екологічного законодавства всіма державними органами, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності і підпорядкування, а також громадянами.

Контролю підлягають використання і охорона земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони республіки, природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні, стан довкілля.

Участь громадян у здійсненні громадського екологічного контролю певною мірою є реалізацією їх конституційного права на безпечне для життя і здоров'я довкілля (ст. 50 Конституції України). Законодавчі засади громадського екологічного контролю встановлені Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», в якій визначені основні повноваження громадських організації (об’єднань) та громадських інспекторів за цим напрямом дяльності.

Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» входить до складу Громадських рад при Мінприроди України та Держекоінспекції України, а її осередки – до складу Громадських рад природоохоронного спрямування обласного та місцевого рівня.

У якості члена Громадських рад «Жива планета» бере активну участь в розвитку нормативно-правової бази та практичних заходах з здійснення екологічного контролю і моніторингу стану навколишнього природного середовища.

Громадський контроль за дотриманням вимог екологічного законодавства суб'єктами господарювання та органами управління здійснюється як на стадіях підготовки і прийняття екологічно значущих рішень, так і на стадіях їх виконання, а також у процесі їх поточної господарської діяльності.

Також, громадський екологічний контроль здійснюється громадськими інспекторами організації відповідно до Положення «Про громадських інспекторів з охорони довкілля».

Громадські інспектори «Живої планети» беруть участь у проведенні самостійних та спільних з працівниками органів державного екологічного контролю рейдів і перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про охорону навколишнього природного середовища, додержання норм екологічної безпеки та використання природних ресурсів.

Згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» громадські інспектори охорони з охорони довкілля:

  • беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів - перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про охорону навколишнього природного середовища, додержання норм екологічної безпеки та використання природних ресурсів;
  • проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища і подають їх органам державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;
  • надають допомогу органам державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища в діяльності по запобіганню екологічним правопорушенням.

За результатами перевірок по факту виявлених порушень природоохоронного законодавства (відповідальність за які передбачена статтями 65і, 77, 77і, 78, 82, 85, 85і, 88і, 89 (щодо диких тварин), 90, 91, 912, 153 КпАП) складаються проколи про порушення, які по-даються органам державного екологічного контролю та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності у порядку,передбаченому чинним законодавством.

Мінприроди України | Наказ від 27.02.2002 № 88, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2002 за № 276/6564

Положення «Про громадських інспекторів охорони з охорони довкілля»

Наказ Держекоінспекції України від 08 листопада 2012 року № 215 «Про затвердження Інструкції з організації оформлення посвідчень громадських інспекторів з охорони довкілля»