Законодавство

«Ми повинні пам'ятати, що екологічне майбутнє нашого народу має спиратися на три міцні стовпи: перший – це розвинута система екологічного права, другий – це ефективна система адміністративного контролю і регулювання, а третій – екологічна культура, що має вирости на базі загальної екологічної освіти»

Охорона навколишнього природного середовища є однією з найбільш актуальних глобальних проблем сучасності.

Природоохоронне законодавство України включає значну кількість нормативно-правових актів, зокрема такі: Конституція України, Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд», «Про охорону атмосферного повітря», «Про тваринний світ»,«Про відходи», Земельний кодекс України, Кодекс України про надра, Лісовий кодекс України, Водний кодекс України та ін.

Проте, нажаль, більшість норм законодавства є декларативними, застарілими, і переважно не відповідають принципам законодавства Європейського Союзу.

Вдосконалення чинного законодавства є одним з напрямків нашої діяльності.

Підготовка стратегічних документів на національному та місцевому рівні

Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» приймає участь у підготовці стратегічних документів на національному та місцевому рівні шляхом:

внесення пропозицій до:

 • проекту Концепції Стратегії національної екологічної політики на період до 2020 року;
 • проекту Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки;
 • Закону України «Про відходи»;
 • Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»;
 • Закону України «Про стандартизацію»;
 • Закону України «Про екологічний аудит»;
 • проекту Київської міської програми охорони навколишнього природного середовища на період до 2015 року;
 • змін Технічного регламенту щодо мийних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 20 серпня 2008 р. № 717.

участь у розробці документів:

 • місцевих планів дії з охорони навколишнього природного середовища;
 • проекту Закону України «Про упаковку»;
 • Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 № 1158.
 • Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 № 880-р;
 • Концепції підтримки вітчизняного товаровиробника продукції з покращеними екологічними характеристиками;
 • Стратегії національної екологічної політики на період до 2020 року, затвердженої Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21.12.2010 №2818-VI.
 • Технічних регламентів у сфері охорони довкілля та продовольчої безпеки;
 • Технічного регламенту з екологічного маркування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 18 травня 2011 р. № 529.

Законотворча та нормотворча діяльність

Представники від Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» приймають участь в роботі:

 • робочої групи Громадської ради при Держекоінспекції України з розробки нормативно-правових актів щодо підвищення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення природоохоронного законодавства та посилення ролі громадських інспекторів з охорони навколишнього природного середовища;
 • Міжвідомчої групи з розробки національного плану стандартизації;
 • Міжвідомчої групи щодо розроблення нормативно-правової бази для реалізації вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Фахівцями та експертами організації розроблено на замовлення Мінприроди України Правила добування та використання диких тварин різних таксономічних груп (ссавці, птахи, плазуни, членистоногі) без їх вилучення та знищення та без погіршення середовища їх існування, з метою отримання продуктів їх життєдіяльності.

Очолюючи з 2005 року підкомітет «Оцінка життєвого циклу» національного технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України», ми беремо участь у розробці технічних регламентів та національних стандартів у сфері безпеки, охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Лобіювання екологічно важливих рішень на національному, регіональному рівнях

Ми активно співпрацюємо з органами державної влади в процесі розробки та упровадження нормативно-правових актів задля імплементації основних засад екологічної політики та адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу.

Ми продовжуємо активну роботу щодо провадження громадської екологічної експертизи згідно ст. 16 Закону України «Про екологічну експертизу».