«Зелена» економіка

Сьогодні для існування людства потрібні така кількість ресурсів, яка виходить за межі можливостей нашої планети. В останню чверть століття спостерігалося зростання світового ВВП в 4 рази, але економічне зростання досягається головним чином за рахунок витрати природних ресурсів. Якщо наші вимоги до природних ресурсів й далі продовжать зростати в такому темпі як зараз, то в 2030 році для підтримки життя людства знадобиться еквівалент двох нинішніх планет, а в 2050 року - 2,8 планети.

Очевидно, що необхідні принципово нові кроки, перехід на таку концепцію розвитку, яка дозволить вирішувати соціальні, фінансові, паливні та кліматичні проблеми комплексно.

Таким рішенням на думку вчених є концепція «зеленої економіки».

Що таке «зелена» економіка?

У самому простому розумінні зелена економіка це економіка з низькими викидами вуглецевих сполук, ефективно використовують природних ресурсів, яка задовольняє по максимуму інтереси всього суспільства. Модель «зеленої» економіки передбачає економічне зростання у поєднанні з екологічною стійкість.

Навпаки, «Зелена» економіка створює робочі місця і стимулює економічний прогрес і одночасно знижує такі істотні ризики, як наслідки зміни клімату, зростання дефіциту водних ресурсів.

Основні засади розвитку моделі «зеленої» економіки

Перехід до такої економіки можна забезпечити щорічними вкладеннями в розмірі 2% світового ВВП (приблизно 1,3 млдр. дол) протягом 2012-2050 років. Проведене моделювання показало, що сценарій «зелених» інвестицій забезпечить протягом 5-10 років більш високі річні темпи зростання, ніж інвестиції в звичайне розвиток. «Озеленення» економіки - це шлях до викорінення бідності. Між викоріненням бідності і раціональним управлінням природними ресурсами та екосистемами існує прямий взаємозв'язок, оскільки бідні верстви населення безпосередньо виграють від збільшення природного капіталу.

Багато країн використовують різні інструменти «зеленої економіки» в своїй національній політиці і стратегії розвитку. Республіка Корея була першою країною, яка оголосила реалізацію концепції «зеленого» зростання в якості національної стратегії. Частка Бразилії, Китаю та Індії в світові інвестиції у відновлювану енергетику збільшилася з 29% у 2007 році до 40% у 2008. У 2003 році Південна Африка ввела податок на поліетиленові пакети. У Бразилії утилізуються 95% всіх алюмінієвих банок і 55% всіх пластикових пляшок, повторно використовуються половина всього паперу і половина всього скла. А данська столиця Копенгаген планує стати першою в світі столицею з нульовими викидами парникових газів.

У Німеччині в майбутні роки очікується чотирикратне збільшення інвестицій в екологічні технології: до 2030 року на них буде припадати 16% продукції, що випускається і більше робочих місць, ніж в автомобільній галузі промисловості.

Завантажити

Перспективи розвитку моделі «зеленої» економіки в Україні

Втілення моделі «зеленої» економіки передбачає зростання ролі держави і міждержавних органів в економічному регулюванні, створенні умов для розвитку бізнесу на основі нових екологічних стандартів та технологій більш чистого виробництв, екологізації індустріальних галузей господарства.

В умовах ресурсної та енергетичної залежності України, яка сформована ситуацією, коли екологічно шкідливі технології використовуються на застарілих енергонеефективних підприємствах, саме поступова заміна «коричневої» індустріальної економіки на нову «зелену» як стратегічний пріоритет розвиту дає шанс забезпечити національну безпеку держави в найближчі десятиріччя.

Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» системно упроваджує заходи, спрямовані на пропагування моделі та упровадження інструментів «зеленої» економіки до системи управління на державному рівні.

В процесі підготовки проектів Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки були внесені численні пропозицій, спрямованих на екологізацію усіх галузей економіки та упровадження таких інструментів «зеленої» економіки як технології більш чистого виробництва, органічне сільськогосподарське виробництво, «зелене» будівництво, «зелені» закупівлі в державному та приватному секторах.

Пріоритетні напрями діяльності «Живої планети»

«зелена» енергетика

«зелена» продукція

«зелений» транспорт

«зелене» будівництво

«зелені» закупівлі

«зелені» технології

З метою просування «зелених» технологічних рішень серед вітчизняних товаровиробників та надавачів послуг «Жива планета» щорічно проводить спеціалізовані семінари-тренінги.

«Жива планета» є активним лобістом упровадження «зелених» державних закупівель в Україні на основі моделі ЄС.

«Зелені» державні закупівлі

Директиви з закупівель Європейського Союзу (2004/17/СС і 2004/18/ЄС) дозволяють державним замовникам обирати у якості екологічних кваліфікаційних вимог регламенти, стандарти або вимоги, орієнтовні на досягнення покращення екологічних характеристик продукції що закуповується за рахунок бюджетних коштів.

Працюючи в складі технічного комітету стандартизації ТК 82 ми розробляємо екологічні стандарти що встановлюють екологічні критерії до різноманітних товарних груп та послуг, які дозволяють товаровиробникам зорієнтуватися для досягнення кращих екологічних показників у виробничій діяльності.

«Жива планета» бере участь в дослідженнях та підтримує видавничу діяльність спрямовану на популяризацію знань щодо переваг та інструментів упровадження моделі «зеленої» економіки.

Завантажити