Ще зовсім недавно люди пишалися своїми перемогами над природою. За радянських часів широко цитувався вислів Мічуріна: «Ми не можемо чекати на милості природи. Взяти їх в неї – наша задача». Ресурси Землі здавалися невичерпними, а тисячі зв'язків, якими людина пов'язана з природою, вважалися неістотними. І ось перед поколінням наших сучасників постала нова проблема – переосмислити ставлення до природного середовища, яке складалося протягом віків.

Виявилося, що наша планета не настільки велика й багата, щоб можна було не враховувати та не берегти її запаси. Населення планети вже перевищило 6 млрд. чоловік. За останні 10 років площа тропічних лісів скоротилися більш, ніж на 100 млн. га. Запаси нафти скоротилися на 30 млрд. т., із них 20 млрд. т. її згоріло у двигунах легкових автомобілів. Інтенсивний розвиток промисловості, комунального і сільського господарства спричинює значне зростання споживання чистої питної і технічної води, призводить до збільшення кількості забруднених різними домішками стічних вод (32 млрд. м3 неочищених стічних вод).

Екологічна освіта та виховання на порозі 3-го тисячоліття стала необхідною складовою гармонійного, екологічно безпечного розвитку. Екологічна освіта, виховання, інформування та сприяння ресурсоефективному та екологічно-дружньому споживанню визначені в програмних документах найвизначнішого Всесвітнього саміту ООН, присвяченому проблемам розвитку людства, одними з найважливіших і необхідних засобів здійснення переходу до гармонійного та збалансованого розвитку всіх країн світу. Це положення підкреслюється і в останніх міжнародних документах, зокрема міжнародних конвенціях, ратифікованих Україною.

Організація системи екологізації освіти в Україні потребує корінних змін. Незважаючи на те, що в Стратегії екологічної політики до 2020 року проблеми екологічної освіти та виховання чітко окреслені, як і шляхи їх вирішення, а Ціль № 1 сформульована, як «Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості», – на жаль, на практиці з 2011 року жоден проект у цій сфері не отримав бюджетної підтримки.

Презентований на прес-конференції екологічний проект «Уроки з охорони довкілля» для учнів середніх класів, що впроваджується за ініціативою та фінансовою підтримкою громадського об’єднання «Зелений центр «МЕТІНВЕСТ» у партнерстві з Всеукраїнською громадською організацію «Жива планета», демонструє свою актуальність та унікальність. Проект спрямований на підвищення рівня екологічних знань та навичок учнів середніх класів. Головна мета проекту – мотивувати підростаюче покоління до розумного та дбайливого ставлення до довкілля, берегти ресурси та застосовувати модель екологічно-дружнього споживання. Унікальність проекту полягає в його багатокомпонентності та інноваційних педагогічних підходах. Проект ґрунтується на інтерактивній та переважно ігровій формі подачі інформації, передбачає практичну участь школярів у вирішенні тих, чи інших екологічних проблем на регіональному рівні. В рамках проекту видано книгу-методичний посібник для учнів, розроблено план занять з дітьми в гуртках та методичні рекомендації вчителям для цікавої та доступної форми подачі матеріалів проекту.

Сергій Магера, координатор Громадського союзу «Зелений центр «Метінвест»:

«Громадська спілка «Зелений центр Метінвест» системно працює над популяризацією екологічних знань серед шкільної молоді. В 2014 році організація запровадила унікальний навчально-виховний проект «Зелений росток». В його рамках для більш ніж 100 учнів загальноосвітніх закладів Маріуполя розпочалися факультативні заняття з основ ботаніки, охорони навколишнього середовища, флористики та ландшафтного дизайну.

Новий проект – навчальний посібник для учнів середніх класів загальноосвітніх шкіл «Уроки з охорони довкілля» увібрав в себе сучасні знання з екології, ботаніки та зоології. У посібнику зібрано кращий вітчизняний за зарубіжний досвід з раціонального споживання природних ресурсів та збереження біосфери».

Світлана Берзіна, президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета»:

«Зараз в Україні екологічна культура населення знаходиться на низькому рівні, на відміну від громадян західноєвропейських країн, економічно розвинутих країн Азії, США, Канади. Лише за умови безперервності екологічних - освіти, виховання і просвітництва, ми зможемо підвищити екологічну свідомість людей, згодом перейти до більш конкретних заходів і засобів, забезпечивши шлях нашої Держави до сталого розвитку. Тоді і знайдуться кошти на сучасні методи захисту довкілля від техногенного навантаження, а більшість екологічних катастроф і проблем можна буде передбачити і ліквідувати ще до їх виникнення, або на першій стадії розвитку».

Наталія Пустовіт, завідувач кафедри методології освіти для сталого розвитку Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України:

«Екологічна освіта не повинна зупинятися на стадії простої поінформованості, а виходити на складні й вічно проблематичні процеси виховання, цілеспрямованого формування особистості. Багато чого залежить від доступності та якості екологічної інформації, способів її подачі та спрямування. Для формування належного рівня екологічної свідомості, людині принципово важливо навчитися мислити з урахуванням її генетичного зв’язку зі світом. Екологія є чимось значно більшим, ніж дисципліна. Тому, екологізація освіти є не просто турботою про впровадження предмету «екологія», але й вона має бути гарантією адекватного розвитку і соціалізації особистості, а не лише набору певного обсягу знань. Соціалізація вимагає пошуку місць перетину соціальних, природних та духовних факторів у сучасному людському житті. Тому важливу роль в співробітництві з державними органами та закладами освіти у вирішенні екологічних проблем, відіграють неурядові організації. Ця практика цілком притаманна країнам Центральної та Східної Європи. Робота українських екологічних неурядових організацій, зокрема яку демонструє «Жива планета» вже понад 10 років та Зелений центр «МЕТІНВЕСТ», спрямована на розширення природоохоронної діяльності у суспільстві, на усвідомлення й активне вирішення громадськістю проблем довкілля».

Світлана Фіцайло, представник Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міносвіти України:

«Хочу зазначити, що цей проект – дуже важливий ланцюжок у розвитку відповідального, освіченого суспільства в Україні. Ми маємо вкладати в молоде покоління, щоб зберегти наше майбутнє, і Міністерство освіти буде всіляко підтримувати подібні корисні ініціативи. Цей навчальний посібник, який ми презентуємо сьогодні – унікальне видання, яке принесе екологічну грамотність в усі куточки нашої Держави.

Завдяки цьому посібнику та участі в проекті «Уроки з охорони довкілля», діти дізнаються, навіщо бережливо ставитися до ресурсів планети, як економити енергію, тепло, воду, у який спосіб вирішувати проблему сміття, навчаться практичним навичкам охорони дикої природи, зокрема, виготовленню штучних гніздівель для десятків видів тварин (птахів, кажанів, pиб, комах), вирощуванню першоцвітів та різних лікарських трав, розчищати струмки, правильно висаджувати дерева, організовувати екологічні стежки, укріплювати яри і багато-багато іншого.»

Книга "Уроки з охорони довкілля"

Додатки до книги: