Висновки з громадської оцінки впливів на довкілля, внаслідок пожежі на території нафтобази ТОВ «Побутрембудматеріали» у смт Глеваха Васильківського району Київської області були напрацьовані експертною комісією за результатами розгляду додаткової інформації та документів від компетентних органів влади та лабораторій державних установ.

Нагадаємо, що експертна комісія була створена при Комітеті громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України з питань екологічної безпеки та експертизи, згідно протокольного рішення Комітету від 10.07.2015 № 5.

На прес-конференції в «Інтерфакс» президент «Живої планети» - Світлана Берзіна, разом з експертами інших екологічних громадських організацій, розповіли про плани громадської експертної комісії з оцінки екологічних впливів пожежі на нафтобазі під Васильковом

За результатами роботи експертної комісії був підготовлений Звіт за результатами громадської оцінки впливів на довкілля, внаслідок пожежі на території нафтобази ТОВ «Побутрембудматеріали» у смт. Глеваха Васильківського району Київської області, якій був ухвалений протокольним рішенням на засіданні Комітету громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України з питань екологічної безпеки та експертизи від 22.09.2015 №6. Але враховуючи, що після публікації Звіту експертною комісією були отримані:

  • додаткові дані за результатами моніторингу об’єктів довкілля у Васильківському районі Київської області;
  • інформація (оприлюднена у деяких засобах масової інформації) з протилежною висновкам у Звіті позицією представників окремих громадських організації, на черговому засіданні Комітету 01 грудня 2015 року було ухвалено рішення про необхідність додаткового вивчення отриманих даних та документів і підготовки додаткового експертного висновку до Звіту.

В грудні 2015 року головою експертної комісії Світланою Берзіною були направлені запити на інформацію до органів влади та державні установи, на дослідження яких є посилання в різних джерелах. Отримані відповіді та копії документів від Міністерства екології та природних ресурсів України, Державної екологічної інспекції України, Головного управління Держсанепідслужби Украраїни у Київській області, ДУ «Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва НАМН України», Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Академіка Л.І. Медведя МОЗУ, - були вивчені та проаналізовані членами експертної комісії.

За результатом аналізування та обговорення отриманих даних на засіданні експертної комісії 20 січня 2016 року були ухвалені такі висновки:

1. Інформаційні дані державних установ, отримані за результатами лабораторних досліджень об’єктів довкілля, підтверджують висновки експертної комісії, опубліковані у Звіті, ухваленому протокольним рішенням розширеного засідання Комітету громадської ради при Мінприроди України з питань екологічної безпеки та експертизи від 22.09.2015 № 6.

Зокрема, за даними досліджень вод у колодязях та ґрунтів Держекоінспекцією України за дорученням Мінприроди України в зоні можливого напрямку розповсюдження продуктів горіння у воді (71 проба вод) перевищень гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів, сульфатів, нітритів, нітратів та хімічне споживання кисню не виявлено.

В ґрунтах (108 проб ґрунтів), перевищень вмісту нафтопродуктів у пробах ґрунтів (у порівнянні з фоновим вмістом) не виявлено. У пробах ґрунтів, відібраних на земельних ділянках у с. Путрівка та с. Руликів Васильківського району виявлено перевищення вмісту сульфатів, що знаходиться у межах похибки вимірювань.

За даними Державної установи «Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» проведено 584 заміри атмосферного повітря. Досліджено 6 зразків ґрунту. Виявлені концентрації не перевищували гранично допустимі.

Достовірні дані лабораторних досліджень державними лабораторіями та незалежними лабораторіями системи Eurofins, доводять, що забруднення компонентів довкілля (атмосферного повітря, ґрунтів та ґрунтових вод) за межами території нафтобази, як з моменту виникнення пожежі, так і зі впливом часу до моменту відбору відповідних проб не перевищують фонових показників.

2. Дані щодо показників забруднення об’єктів довкілля банз(а)піренами від ДУ «Київський лабораторний центр Держсанепідслужби України» (лист від 12.10.2015 № 1823), вважати не коректними у зв’язку з тим що:

  • галузь атестації санітарно-гігієнічної лабораторії відділу дослідження фізичних та хімічних факторів Державної установи «Київський обласний Лабораторний Центр Держсанепідслужби України» на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, відповідно до додатку до свідоцтва про атестацію від 15.04.2013 року № 057/13 поширюється лише на вимірювання вмісту бенз(а)пірену у викидах повітря робочої зони, при цьому лабораторія Центру не має акредитації згідно ISO/IEC 17025;
  • згідно інформації, наведеної в листі ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Академіка Л.І. Медведя МОЗУ» від 15.12.2015 року № 3/12-А-855, таких досліджень не проводилось, але при цьому в листі ДУ «Київський лабораторний центр Держсанепідслужби України» від 12.10.2015 № 1823, є посилання на протокол ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. Академіка Л.І. Медведя МОЗУ» №3/9-А-195-60797Е від 21 липня 2015р. про дослідження показників забруднення об’єктів довкілля банз(а)піринами і визначення перевищення показників вмісту бенз(а)пірену по ГДК;
  • дані про забруднення об’єктів довкілля (ґрунтів та ґрунтових вод) банз(а)піринами, відібраних за стандартизованими методами для оцінки наслідків пожежі на нафтобазі та досліджених в незалежних лабораторіях системи Eurofins, компетентність яких підтверджена міжнародною акредитацією згідно ISO/IEC 17025, доводять, що забруднення компонентів довкілля за межами території нафтобази не перевищують фонових показників щодо концентрації компонентів нафтопродуктів (бензену, толуолу, етилбензену, ксилолу), поліциклічних ароматичних вуглеводнів (бенз(а)піренів та поліхлорованих бефінілів) згідно європейських критеріїв.

3. Наведена інформація у відповідях на запити на інформацію від органів державної влади та державних установ, демонструє:

  • реальну недієвість державної системи моніторингу довкілля, що в свою чергу унеможливило об’єктивний порівняльний аналіз ситуації до і після пожежі на нафтобазі;
  • низький потенціал лабораторного оснащення державних лабораторій та системи управління лабораторними дослідженнями, що у цілому не відповідає вимогам національних, європейських та міжнародних стандартів.

Обговорення по суті питання викладено в протоколі засідання експертної комісії з громадської оцінки впливів на довкілля, внаслідок пожежі на території нафтобази ТОВ «Побутрембудматеріали» у смт Глеваха Васильківського району Київської області від 20 січня 2016 року № 1/16

Підтвердна документація до протоколу засідання від 20 січня 2016 №1/16 (копії запитів на інформацію, відповіді на них та протоколи досліджень на 199 стор.)