Засідання ТК 82 відбулось 10 березня 2016 року в кризовому центрі Міністерства екології та природних ресурсів України за участю уповноважених представників від органів державної влади, наукових та науково-дослідних закладів, державних підприємств, експертних організацій, органів сертифікації, асоціацій (спілок, об’єднань) підприємців та громадських організацій.

Визначним засідання стало завдяки великій кількості звернень організацій щодо членства в ТК 82. За результатом голосування, склад ТК 82 поповнили 15 нових колективних членів, а саме: Міністерство оборони України, Держекоінспекція України, ДП «НЕК «Укренерго», ДП НАЕК «Енергоатом», НЕК «Нафтогаз України», Асоціація «Надрокористувачі України», Асоціація «Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів», Українська рециклінгова асоціація України, Національний університет харчових технологій України, Національний транспортний університет, Одеська національна академія харчових технологій, Київський національний університет технологій та дизайну, Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, ДП «Укрметртестстандарт», ВІІ НУБіП України «НДІІІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції». Отже, на початок засідання, до складу ТК 82 входило вже 35 колективних та 7 індивідуальних членів.

Змін зазнав не лише склад ТК 82, а й його назва і структура. Членами ТК одностайно було ухвалено рішення – замінити назву технічного комітету на «Охорона довкілля», та створити два нових підкомітети «Оцінювання впливів на довкілля» та «Атмосферне повітря», останній на заміну ліквідованого підкомітету «Екологічні спостереження». Ухвалена структура ТК 82 повністю відображує структуру профільних міжнародних технічних комітетів стандартизації (ISО/TC).

Під час засідання були підведені підсумки роботи за минулий рік, у т.ч. щодо участі ТК 82 в роботі ISО/TC 207 «Системи екологічного управління» з розроблення та перегляду міжнародних стандартів. Також були розглянуті питання про статус і роль екологічних стандартів в системі технічного регулювання та адаптації законодавства України до актів права ЄС у сфері охорони довкілля, та нові повноваження ТК у зв’язку з прийняттям у 2015 році нової редакції Закону України «Про стандартизацію».

Окрему увагу на засіданні було приділено питанню організації взаємодії ТК 82 з структурними підрозділами Міністерства екології та природних ресурсів України.

У своєму виступі, голова ТК 82 – Олександр Бондар, проінформував, що за період діяльності ТК, починаючи з 2005 року, було розроблено: 18 технічних регламентів, 68 національних стандартів та 44 екологічних стандартів (критеріїв) для добровільної системи екологічної сертифікації та маркування згідно ISO 14024. Але в переважній більшості нормативні документи розроблялись на замовлення Мінагрополітики, Мінпаливвугілля, Мінекономрозвитку та Держенергоефективності, для потреб саме цих галузей.

«Нажаль «рідне» для ТК 82 Міністерство екології за останні 10 років замовило розробляння лише 3 стандарти у сфері поводження з відходами у 2005 році, 4 – у сфері управління парниковими газами та один щодо альтернативного палива автомобільного у 2013 році. При цьому природоохоронна галузь вимушена працювати на застарілих ГОСТах, запроваджених у 60-70 роках минулого століття, які мають бути скасовані в цьому році. І наприклад, якщо найближчим часом на заміну підлягаючих скасуванню у 2016 році всіх ГОСТів розроблених до 1991 року не будуть впроваджені нові національні стандарти, буде унеможливлена подальша робота Держекоінспекції, про що секретаріат ТК 82 неодноразово інформував Міністерство, починаючи з 2014 року», – зазначив Олександр Іванович.

Не розуміння та не бажання зрозуміти значення екологічної стандартизації, як інструменту реалізації державної екологічної політики з боку керівництва Міністерства, починаючи з 2005 року призвели до:

  • невиконання на 100% Державної програми стандартизації на період 2006-2010 років, (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 р. №229), в частині що стосується розроблення 555 національних стандартів шляхом гармонізації з міжнародними та європейськими у сфері екологічної безпеки та управління, охорони атмосферного повітря, поводження з відходами тощо;
  • не виконання планової актуалізації 39 застарілих ГОСТів, які були розроблені до 1991 року і не відповідають сучасним технологіям виробництва та вимогам чинного природоохоронного законодавства України.

Нажаль, і на даний час, ситуація не змінюється на краще. «Керівництво лише окремих структурних підрозділів Міністерства – Департамент кліматичної політики, Департамент екологічної безпеки та поводження з відходами та відділ екологічної оцінки (експертизи), розуміючі важливість розвитку екологічної стандартизації опрацювали пропозиції ТК 82 та провели робочі консультації, за результатами яких була визначена пріоритетна тематика розробляння проектів ДСТУ (за закріпленим напрямом діяльності). Решта керівників структурних підрозділів проігнорували неодноразові звернення, зокрема профільний структурний підрозділ Міністерства у сфері технічного регулювання, – Управління екологічного моніторингу, аудиту та атмосферного повітря. Саме тому сьогодні ми не маємо можливості винести на розгляд узгоджені з Міністерством пропозиції щодо розробляння на 2016 рік стандартів у сфері охорони атмосферного повітря, екологічного моніторингу та план заходів із застосування Технічного регламенту з екологічного маркування», – акцентувала увагу на проблемних питаннях Світлана Берзіна, заступник голови ТК 82.

За підсумками засідання було ухвалено рішення внести на розгляд Міністерству екології пропозиції щодо замовлення розробляння національних стандартів у сфері екологічної безпеки, оцінювання екологічних впливів, управління відходами, екологічного управління та управління парниковими газами, – разом 36 проектів НД, а також узгодити план актуалізації та розробляння екологічних критеріїв для української програми екологічного маркування.

Довідка про ТК 82