22 квітня – Всесвітній день Землі, свято єднання народів планети у справі захисту довкілля і збереження природних багатств нашої планети. Цьогоріч ця дата співпала з підписанням міжнародної кліматичної угоди за результатами Кліматичної конференції ООН в Парижі.

«Ми очікуємо, що 147 країн підпишуть кліматичну угоду в Парижі 22 квітня», заявляє Міністр навколишнього середовища Франції Марі-Сеголен Руаяль, яка очолить Конференцію переговорів сторін ООН після паризького саміту в минулому році. Пані Руаяль також зазначила, що церемонія підписання кліматичної угоди об’єднає 57 глав держав – це найбільша явка за історію підписання будь-яких угод під егідою ООН.

По мірі того, як світові лідери збираються, щоб підтвердити свої цілі щодо скорочення викидів парникових газів, голова міжнародної асоціації, яка об’єднує 27 регіональних та національних

програм екологічного маркування країн Європи, Азії, Америки та Океанії, - Global Ecolabelling Network (GEN), Бьорн-Ерік Ленн, зробив заяву, що більше 50 країн вже мають дієвий інструмент, що запобігає змінам клімату.

«Члени GEN в багатьох країнах світу активно стимулюють виробників і споживачів до виробництва і споживання продукції, яка мінімізує негативний вплив на навколишнє середовище, що передбачає скорочення викидів парникових газів та інших чинників, чим стримують глобальне потепління. В минулому році в країнах від Нової Зеландії до Норвегії, і на більшості континентів, члени GEN видали екологічних сертифікатів на понад 298 тисяч товарів та послуг, що підтвердили свої поліпшені екологічні характеристики згідно вимог міжнародних екологічних стандартів».

І регіональні, і національні програми розвитку екологічного маркування мають на меті зведення до мінімуму впливів виробництва та споживання продукції на стан довкілля та здоров’я людини. Цього можна досягти за рахунок розширення можливостей споживачів для здійснення простого та свідомого вибору при купівлі товару чи послуги, орієнтуючись на знаки екологічного маркування, якими позначена екологічно сертифікована продукція. Екологічне маркування також є одним з інструментів для здійснення сталих державних закупівель, які застосовуються в багатьох країнах для ефективних закупівель і вибору продукції з поліпшеними екологічними характеристиками.

На думку пана Ленна, екологічне маркування є одним з найефективніших способів покращення стану довкілля, що не потребує великих затрат та не спричиняє політичні чи економічні кризові явища.

«Програми екологічного маркування членів GEN розроблені відповідно до міжнародних стандартів (ISO). Ми наголошуємо на тому, що політику сталих закупівель на державному рівні слід розглядати як частину плану дій, спрямованих на запобігання кліматичним змінам, а також як додатковий інструмент в реалізації державної екологічної політики».

Парникові гази вважаються причиною № 1 щодо кліматичних змін. Вимірювання і скорочення парникових газів, в тому числі вуглекислого газу (CO2) та інших речовин, що забруднюють повітря, є обов’язковою вимогою екологічних стандартів (екологічних критеріїв) програм екологічного маркування для більшості категорій продукції.

Досвід реалізації програми екологічного маркування Китаю (CEL), члена GEN з 2010 року, демонструє, що завдяки досягнення вимог добровільних екологічних стандартів (екологічних критеріїв) задля отримання права застосування екологічного маркування, виробникам китайської продукції протягом минулого року вдалося скоротити викиди 8,59 млн. тонн вуглекислого газу (CO2), 205 тис. тонн летких органічних сполук (ЛОС), 482 тис. тонн окису вуглецю (СО) і 64 тисяч тонн оксидів азоту (NOx).

Є унікальні екологічні інструменти, передбачені екологічними стандартами (екологічними критеріями) для членів GEN:

  • програми екологічного маркування сприймаються та отримують підтримку від виробників, завдяки тому, що вони завжди беруть участь в розробці екологічних стандартів (екологічних критеріїв), хоча і не мають вирішального голосу;
  • стандарти регулярно оновлюються на основі провідних наукових досліджень життєвого циклу продукції та аналізу виробничих практик, піднімаючи планку вимог до екологічних характеристик товарів певної продуктової категорії;
  • для отримання права на застосування екологічного маркування оцінюються не лише виробничі потужності та продукція заявника, а й екологічні характеристики всіх ланцюгів його поставок;
  • визначається чіткий шлях видалення продуктів з вичерпаним терміном експлуатації, особливо з вмістом небезпечних речовин, в тому числі тих, що впливають на кліматичні зміни.

«Україна є членом GEN з 2004 року», – відзначає Світлана Берзіна, президент «Живої планети» та керівник програми екологічного маркування в Україні, «Для розвитку системи екологічно безпечного споживання та екологічного маркування в Україні відповідно міжнародних та європейських вимог з нашою організацією співпрацюють Мінекономрозвитку та Мінприроди України, Торгово-промислова палата України, Державна академія післядипломної освіти та управління, об’єднання споживачів та бізнесу. Завдяки нашим спільним зусиллям українська програма екологічного маркування та «Жива планета», як орган з екологічного маркування отримали світове визнання.

З року в рік розвивається критеріальна база для оцінювання екологічних преваг продукції українських товаровиробників з метою позначення її екологічним маркуванням. На даний час Україна вже має чинні екологічні стандарти на 51 категорію продукції, на підставі яких здійснюється оцінювання життєвого циклу продукції. Цього року вже почалась робота над актуалізацією екологічних критеріїв, впроваджених до 2010 року».

Щороку члени GEN збираються на підсумковий саміт, під час якого обговорюються стратегічні напрями розвитку екологічного маркування на глобальному рівні, здійснюється обмін досвідом між програмами екологічного маркування, презентуються результати наукових досліджень. Місцем для цієї знакової події у 2016 році одноголосно був обраний Київ. Щорічну зустріч GEN вирішено провести 19-20 жовтня в рамках Міжнародного форуму для сталого розвитку бізнесу GREEN MIND - 2016. Лідери програм екологічних маркувань - члени GEN, які разом з експертами організацій системи ООН, Єврокомісії та іншими спікерами форуму – представниками міжнародних, європейських та урядових організацій і бізнесу з більш ніж 40 країн світу, візьмуть активну участь в дискусіях, презентаціях та тренінгах форуму. Це унікальна можливість для українського експертного середовища та бізнесу отримати актуальну інформацію щодо світових, регіональних та національних товарних політик, фінансових інструментів для посилення потенціалу конкурентоспроможності, залучення інвестицій та багато іншого.