Питання екологічної та органічної стандартизації, сертифікації та маркування продукції, зокрема продуктів харчування є актуальним напрямком в розвитку та екологізації агропромислового комплексу і харчової промисловості, яке пов’язане з ефективним використанням ресурсів, модернізацією виробництва, зменшенням впливів на стан довкілля та здоров’я людини, посиленням потенціалу конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника.

Впровадження зрозумілого й ґрунтовного маркування харчових продуктів щодо їх поліпшених екологічних характеристик чи органічного походження:

  • сприятиме захисту прав споживачів та підвищенню рівня їх обізнаності щодо переваг сталого споживання;
  • допоможе позбавитись недобросовісної конкуренції серед виробників та зупинить практику зловживань, що спонукає до поширення безкарного неправдивого позиціонування й маркетингу з ігноруванням вимог відповідних стандартів та належної сертифікації.

Питанням необхідності розвитку та вдосконалення нормативно-правовий бази щодо органічної та екологічної стандартизації, сертифікації і маркування, зокрема застосування такого маркування дотримуючись правил унеможливлення введення в оману споживача щодо походження чи властивостей харчових продуктів був присвячений круглий стіл на тему: «Екологічна та органічна сертифікація і маркування харчових продуктів: принципи, методи та добросовісна конкуренція», якій відбувся 19 липня 2016 року в Торгово-промисловій палаті України, за ініціативою Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля ТПП України участю членів Комітету підприємців агропромислового комплексу ТПП України та інших Комітетів підприємців ТПП України, представників від Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Антимонопольного комітету України, експертних та громадських організації, органів сертифікації.

Під час засідання були обговорені питання застосування екологічного маркування харчових продуктів в Україні, практика його застосування в країнах ЄС та інших країнах світу, принципи та методи екологічної та органічної сертифікації на рівні національного законодавства, адаптованого до вимог права ЄС. Учасники засідання мали можливість обмінятися думками щодо вирішення проблемних питань пов’язаних з розвитком органічного виробництва в Україні у зв’язку з відсутністю низки правил, процедур та стандартів і браком державного нагляду щодо застосування суб’єктами господарювання маркування, яке вводить в оману споживача щодо екологічних характеристик чи органічного походження харчових продуктів.

З урахуванням проведеного обговорення учасниками засідання буде підготовлена резолюція.