В рамках реалізації проекту «Зелена палата - ініціатива сталого розвитку», що реалізується в Дніпропетровській Торгово-промисловій палаті з грудня 2015 року  за підтримки програми сприяння зеленій модернізації української економіки, яка виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Німеччини відбувся семінар-тренінг «Сталі закупівлі в державному та приватному секторах економіки. Принципи, методи, інструменти та практики».

Ведучі тренери заходу: Світлана Берзіна, міжнародний екологічний аудитор, національний консультант по компоненту програми EaP GREEN «Забезпечення сталого розвитку та можливості переходу до більш екологічної економіки на основі сталих державних закупівель» та Світлана Перминова, директор Центру екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета» ознайомили представників Дніпропетровської ОДА, провайдерів зелених послуг та компаній і підприємств регіону з принципами та методами застосування моделі сталих закупівель та перевагами вибору товарів і послуг з поліпшеними екологічними характеристиками.

Учасники семінару-тренінгу мали можливість ознайомитись з тенденціями розвитку ринку органік- та еко- продукції в Україні та в світі, а також з стандартами, методами оцінювання та кращими практиками просування органічно та екологічно сертифікованої продукції на національному і закордонному ринках.

Окрему увагу було приділено питанню упровадженню моделі сталих державних закупівель, яка  відрізняється від традиційного в Україні підходу до державних закупівель тим, що передбачає включення екологічних критеріїв на різних етапах закупівель (при плануванні, формуванні технічних специфікацій, виконанні договору тощо) для досягнення вищих стандартів у сфері захисту довкілля та соціальних стандартів.

За допомогою сталих закупівель бюджетні установи та організації можуть сприяти досягненню  цілей державної екологічної політики, таких як  зниження викидів парникових газів, поліпшення ефективності використання енергії та водних ресурсів, зменшення відходів виробництва та споживання, поліпшення показників безпеки готової продукції. У соціальній сфері СДЗ можуть вплинути, наприклад  на створення більш комфортного середовища для життя та поліпшення стану здоров’я споживачів. В економічному плані підхід СДЗ передбачає оцінювання повної вартості життєвого циклу продукції, що забезпечує об’єктивну оцінку економічних вигід чи втрат стосовно предмета закупівлі та ефективність державних закупівель.

Сталі державні закупівлі є одним з інструментів політики ЄС в рамках реалізації стратегії «Європа 2020» та закріплені на рівні нового права ЄС у сфері державних закупівель Директивами 24/2014/ЄС та 25/2014/ЄС.

«Впевнена, що ініціатива Дніпропетровської Торгово-промислової палати  «Зелена палата - ініціатива сталого розвитку», сприятиме розвитку в регіоні ринку екологічної та органічної продукції разом з посиленням потенціалу розвитку сталого споживання в приватному та державному секторах економіки», зазначила Світлана Берзіна, підсумовуючи програму семінару-тренінгу.

Інформаційно-методичні матеріали для учасників семінару-тренінгу:

Настанова щодо застосування «зелених закупівель» у державному та приватному секторах економіки. Завантажити у форматі PDF

Екологічні критерії в системі екологічної сертифікації та маркування згідно ДСТУ ISO 14024:2002. Завантажити у форматі PDF

Інструменти, правила та кращі практики застосування поліпшених екологічних характеристик продукції для збільшення продажів

ЕКО + ЕКСПОРТ, або в ногу з глобальними тенденціями

Світ органічного сільського господарства 2016: ключові показники та країни-лідери

Украинский потребитель стремится выбирать экопродукцию!

EcoLabel в анфас і профіль

Екологічне маркування: теорія омани по-українські

Приклади правильного застосування екологічного маркування

Огляд новин про екологічне маркування в Україні та світі

Кабінет Міністрів України; Постанова від 18 травня 2011 № 529
Про затвердження Технічного регламенту з екологічного маркування

Верховна Рада України; Закон від 03.09.2013 № 425-VII
Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини