Цього року GREEN MIND зібрав понад 120 спікерів і 650 учасників – представників усіх гілок влади, наукових установ, підприємств і громадських організацій з 27 країн світу: Німеччини, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Нідерландів, Китаю, Тайваню, Кореї, Гонконгу, Індії, Австралії, Нової Зеландії, Ізраїлю, Бразилії, Китаю, Казахстану та інших.

Реалізувати проект вдалося завдяки спільним зусиллям Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Торгово-промислової палати України, Всеукраїнської громадської організації «Жива планета».

Оргкомітет форуму щиро дякує за участь і підтримку Програмі розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля при Торгово-промисловій палаті України, Спілці екологічних аудиторів України, спеціальному партнеру ГРУПІ МЕТІНВЕСТ, ДП «Сантрейд» (ТМ «Олейна»), генеральним інформаційним партнерам – телеканалу «Перший діловий» та журналу «The Business Herald» і багатьом іншим партнерам.

Ділова програма форуму складається з 14 заходів, що відбудуться у форматі пленарних сесій, панельних дискусій та засідань «за круглим столом».

Спікери форуму – міжнародні, європейські та національні експерти, представники інвестиційних компаній, компаній-товаровиробників, експортерів і дистриб’юторів, бізнес-асоціацій, а також органів державної влади.

Члени президії (зліва направо):
Пан Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України
Крістіне Дороско, Головне Управління з навколишнього середовища при Єврокомісії
Пан Остап Єднак, депутат Верховної Ради України, Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Пані Герміне Поппеллер, Надзвичайний і Повноважний посол Австрії в Україні
Пан Юха Віртанен, Надзвичайний і Повноважний посол Фінляндії в Україні
Пан Олександр Бондар, д.б.н., професор, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України

«Форум для сталого розвитку бізнесу GREEN MIND – це той ефективний майданчик, що стає справжнім каталізатором підвищення екологічної свідомості українського бізнесу і поширення екологічних інновацій. Торгово-промислова палата України завжди підтримувала ініціативи щодо екологізації економіки. Старі бізнес-моделі більше не можуть існувати в нових умовах. Об'єднуючи зусилля з партнерами, ми прагнемо, щоб сталий розвиток став повсякденною нормою для кожної компанії. Ми переконані - майбутнє за «зеленою» економікою, а економічне зростання і екологічна відповідальність – взаємопов'язані складові розвитку держави», – відзначив пан Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати України.

Пан Остап Єднак, депутат Верховної Ради України, Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи: «Розвиток суспільства у напрямку «зеленої економіки» вимагатиме від нас твердої волі, насамперед політичної, розуміння глибинності процесів та спільних дій. Ухвалені 4 жовтня екологічні закони «Про оцінку впливу на довкілля» та «Стратегічну екологічну оцінку», а також «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом», гармонізують українське законодавство до європейських стандартів та мінімізують саму можливість корупційної складової, тому це є важливі закони для бізнесу. Правові механізми дозволять юридично захищати права на охорону довкілля та здоров’я людей».

Вже традиційно у заходах форуму беруть участь дипломати країн, які успішно застосовують принципи сталого розвитку.

Пані Герміне Поппеллер, Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії в Україні високо оцінила програми з модернізації українського промислового комплексу, заявивши про можливу майбутню підтримку інвестиційних проектів з боку австрійських фінансових інститутів: «Україна може стати конкурентоспроможною на європейському ринку. Звичайно ж, ми допоможемо реалізувати інвестиційні проекти, але це залежить від ситуації в Україні і в Європі».

Пан Юха Віртанен, Надзвичайний і Повноважний Посол Фінляндії в Україні: «Фінляндія надає допомогу Україні на реалізацію заходів щодо стимулювання економного виробництва, захисту навколишнього середовища. Зокрема через Міжнародну фінансову корпорацію Світового банку Фінляндія підтримує розвиток екологічно чистого виробництва, особливо у сільському господарстві. Також через фонд багатостороннього та сталого розвитку України Європейського банку реконструкції і розвитку, Фінляндія підтримує реформи державного управління в Україні, а також для поліпшення умов розвитку малого і середнього бізнесу, банківського сектора, енергоефективності та муніципальних послуг. Крім цього фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та екології (E5P) було реалізовано 16 проектів, таких як: розвиток централізованого теплопостачання, підвищення енергоефективності в Україні та ін.»

Пані Крістіна Дороско, представник Головного управління Єврокомісії з навколишнього середовища, в своєму виступі відзначила: «Стратегія розвитку ЄС «Європа 2020» ґрунтується на принципах сталого розвитку. Питання енергоефективності, раціонального використання ресурсів, запобігання забрудненню довкілля відносяться до її пріоритетів. За останні 20 років Радою ЄС та Єврокомісією прийнято понад 200 директив, постанов та регламентів, що стосуються питань довкілля. В процесі реалізації стратегії «Європа 2020» інститути ЄС продовжують розвивати і вдосконалювати європейське право, поєднуючи екологічні норми з добровільними інструментами, притаманними моделі циркулярної економіки, як основи для розвитку сталого споживання та виробництва. Так, за останні роки, були оновлені акти права у сфері державних закупівель (щодо впровадження моделі сталих (зелених) закупівель), моніторингу навколишнього середовища, екологічної сертифікації та маркування товарів і послуг, оцінки впливу на довкілля, підтримки впровадження енергозберігаючих технологій та технологій більш чистого виробництва, просування продукції з поліпшеними екологічними характеристиками».

Пан Б'єрн-Ерік Лонн, голова Глобальної мережі екологічного маркування (GEN), Програма екологічної сертифікації та маркування країн Північної Європи: «Екологічне маркування грає важливу роль в зміні застарілих моделей споживання на більш раціональну – сталу. Результатом зусиль Глобальної мережі екологічного маркування є послідовне збільшення учасників ринку, які змінюють старі звички і беруть на себе відповідальність, демонструючи це іншим. Зважаючи на активний розвиток ринку екотоварів і послуг в різних країнах, регіонах і на глобальному рівні, для українського бізнесу відкриваються гарні можливості виходу на зарубіжні ринки позиціонуючи себе, як продукція з поліпшеними характеристиками відносно впливів на стан довкілля і здоров’я людини на усіх етапах життєвого циклу, що підтверджено екологічним сертифікатом ISO 14024. Цьому сприяє система взаємного визнання результатів оцінювання екопродукції між національними та регіональними системами сертифікації».

Пані Сяодань Чжан, член Ради Директорів Глобальної мережі екологічного маркування, яка представляє Китайський Центр екологічної сертифікації, в своїй промові сказала: «Зважаючи на зростання торгівлі між Китаєм і Україною в останні роки, а також ініціативи наших урядів з впровадження принципів «зеленої економіки», програми екологічного маркування наших країн розвивають співробітництво у сфері сталого споживання і виробництва, технічного регулювання, екологічної сертифікації, сталих (зелених) державних закупівель. Про це підписано відповідну угоду в 2015 році. Крім цього, запланований до упровадження китайський проект «Пояс і шлях сталого споживання», який підтримала Україна, сприятиме подоланню зелених торговельних бар'єрів і закладає гарну основу для наступних кроків».

Пан Олександр Бондар, доктор біологічних наук, професор, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України: «Екологізація господарської діяльності – визначальний вектор в економічному аспекті сталого розвитку. Розвиток ідеології «зеленої» економіки має стати пріоритетним напрямком в системі науки і освіти в Україні. Зменшення використання енергоємних і ресурсномістких технологій можливе лише за умови активного розвитку науки та інженерної думки. Впровадження «зелених» проектів в економіку нашої держави стане ефективним інструментом на шляху відновлення і збереження навколишнього природного середовища. Співпраця державних органів виконавчої влади України, бізнесу та науки в цьому напрямку дасть потужний імпульс використанню нових форм економічного стимулювання екологічно чистих виробництв».