В Мінприроди України відбулося засідання Координаційної ради з екологічного маркування. У засіданні взяли участь члени Координаційної ради – представники Мінприроди, Мінагрополітики, Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, профільних технічних комітетів стандартизації, громадських організацій та спілок промисловців та підприємців.

Засідання відкрив голова Координаційної ради, Денис Красніков – віце-президент Української асоціації промисловців та підприємців.

Під час засідання було розглянуто, обговорено та ухвалено (із зауваженнями та рекомендаціями) проекти актуалізованих екологічних критеріїв (стандартів), розроблених згідно вимог ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічні маркування та декларації - Екологічне маркування І типу - Принципи та методи:

  • СОУ ОЕМ 08.002.016.048:2016 Матеріали теплоізоляційні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу (на заміну редакції 2009 року);

  • СОУ ОЕМ 08.002.03.025:2016 Вода питна фасована. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу (на заміну редакції 2010 року), а також новий екологічний стандарт - СОУ ОЕМ 08.002.016.050:2016 Віконні та двірні профільні системи. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Зазначені редакції екологічних стандартів були розроблені робочими групами, створеними на базі національного технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього середовища України». Стандарти адаптовані до вимог національного та європейського законодавства і враховують показники поліпшених екологічних характеристик до відповідної категорії продукції, із врахуванням критеріїв європейських та інших (визнаних на міжнародному рівні), програм екологічного маркування І типу.

Екологічні критерії у якісному та кількісному значенні застосовуються для оцінювання переваг продукції (в межах визначеної категорії) відносно її впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу, з метою позначення її екологічним маркуванням за схемою сертифікації згідно ISO 14024.

В обговоренні стандартів взяли участь представники профільних технічних комітетів стандартизації, науково-дослідних інститутів, компаній-товаровиробників, а також незалежні експерти у сфері сучасних технологій виробництва, енергозбереження, систем управління, товарознавці та екологічні аудитори.

Враховуючи, що зазначені стандарти були попередньо опрацьовані із врахуванням зауважень та рекомендацій, отриманих розробниками в процесі їх попереднього обговорення, членами Координаційної ради було ухвалено одноголосно рішення, – рекомендувати презентовані екологічні критерії до упровадження.

Також під час засідання було розглянуто питання про необхідність вдосконалення актів права, що регулюють застосування екологічного та органічного маркування. Така необхідність викликана перш за все тим, що з 2015 року в дію вступив новий Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та неузгодженістю у визначенні маркування органічної та екологічно сертифікованої продукції позначення написом «екологічний» або словами з префіксом «еко».

В дискусії прийняли активну участь Березовська О.М. голова правління спілки виробників органічних сертифікованих продуктів «Органічна Україна», Ракова О.О. представник спілки виробників органічних сертифікованих продуктів «Органічна Україна», Гладченко К. директор консультаційного органу з органічного напрямку «КьюС», Картавцев О.М. директор ДП «Екологічні ініціативи» Мінприроди України, Мороз М.В. директор Департаменту продовольства Мінагрополітики України, Несміянов М.Г. виконавчий директор ВГО «Союз споживачів України», Берзіна С.В. президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета», Перминова С.Ю. директор Центру екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета».

За підсумками обговорення, учасники засідання виразили єдину позицію про необхідність виведення і органічної, і екологічної сертифікації, як добровільних видів сертифікації з під сфери дії Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», враховуючі що дані види сертифікації мають суттєві особливості та добровільний характер. Також було акцентовано увагу про необхідність додаткового вивчення питання стосовно законодавчого регулювання, принципів та методів екологічного маркування продукції харчової промисловості в державах-членах ЄС та необхідність посилення інформування споживачів про переваги сталого споживання і значення екологічного та органічного маркувань.

Учасниками засідання було ухвалено рішення – рекомендувати сформувати ініціативну групу з представників органічного руху та експертів у сфері екологічної стандартизації та сертифікації для вивчення зазначених питань і підготовки пропозиції до органів влади згідно їх компетенції.