За результатом експертної оцінки оприлюдненого проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року», «Жива планета» звернулась на адресу Мінекономрозвитку та Уряду з рекомендацією доповнити проект Стратегії наступними положеннями:

1. У загальній частині у переліку нормативно-правових актів, з урахуванням яких розроблено Стратегію вказати посилання на Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року, затверджені Законом України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI, як на головний нормативний акт, який визначає національну екологічну політику.

2. Опис напряму «сприяння екологізації МСП» до Цілі 6 викласти в такій редакції:

«Поліпшення екологічних показників діяльності МСП є одним з інструментів підвищення їх конкурентоспроможності, а також є важливою можливістю для МСП як для постачальників товарів і послуг. Проте, відповідно до Індексу економічної політики у сфері МСП, «екологізація МСП» є найслабшим аспектом державної політики у сфері розвитку МСП в Україні і наразі практично всі ініціативи впроваджуються за фінансової підтримки міжнародних організацій. МСП в Україні бракує теоретичних та практичних знань стосовно інструментів екологізації, також бракує потенціалу та підтримки для ефективної участі в цьому процесі. Існує потреба у більш активному провадженні політики впровадження моделей сталого виробництва та споживання, просування еко- та енергоефективного способу ведення підприємницької діяльності.

Для МСП повинні бути розроблені додаткові інструменти для сприяння дотриманню екологічного законодавства, впровадження моделей сталого виробництва та споживання та «зелених практик» ведення бізнесу, включаючи впровадження систем екологічного менеджменту згідно міжнародного стандарту ISO 14001, екологічної сертифікації (для виробничих процесів) та екологічного маркування (для товарів та послуг), у тому числі інформаційні інструменти (надання консультацій та методичних рекомендацій МСП щодо впровадження моделей сталого виробництва та споживання, можливостей залучення технічної підтримки, поширення інформації про переваги для МСП від досягнення поліпшених екологічних показників), поширення передового досвіду «зелених» господарських практик, «розумного» регулювання і надання МСП додаткових стимулів (наприклад, надання грантів, позик під низькі відсотки, субсидії, технічна допомога, податкові пільги на впровадження «зелених» технологій, заохочувати створення банківськими та страховими установами стимулів до екологізації МСП, розвиток сталих державних закупівель як стимулу МСП-постачальників до пропозицій екологічних товарів та послуг, розвиток інституційного партнерства, тощо)».

3. До очікуваних результатів реалізації Стратегії додати так індикатори як:

  • частка МСП, які впровадили систему екологічного менеджменту згідно міжнародного стандарту ISO 14001, % до загальної кількості;
  • частка МСП, які отримали право використання екологічного маркування відносно своєї продукції/товарів, % до загальної кількості.