16 березня в Орхуському інформаційно-просвітницькому центрі відбулось позачергове засідання громадської ради при Мінприроди України, присвячене обговоренню оновленої редакції Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», з урахуванням зауважень та пропозицій, отриманих від органів державної влади.

Проект документу та позиції зацікавлених сторін були презентовані заступником Міністра екології та природних ресурсів з питань європейської інтеграції Миколою Кузьо та директором Департаменту стратегічної екологічної політики Лесей Карнаух.

Нагадаємо, що Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» було затверджено у 2010 році, як основний стратегічний документ у сфері охорони довкілля, екологічної безпеки та екологізації економіки. Міжнародна практика передбачає (в середньому раз на 5 років) регулярне оцінювання і відповідне корегування політики з метою її удосконалення. Отже у 2015 році Мінприроди розпочало процес перегляду Стратегії, з врахуванням сучасних викликів, оцінки результативності виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на період 2011-2015 рр. і т. ін. У процесі перегляду до чинної редакції Стратегії були внесені суттєві зміни, починаючі з формулювання 7 основних Цілей. Проект оновленої Стратегії пройшов громадське обговорення та громадські слухання на національному та регіональному рівнях. Зокрема, було проведено 5 регіональних семінарів з обговорення змін до Стратегії. В підготовці оновленої редакції Стратегії прийняли участь понад 250 експертів, – науковців та представників бізнесу, екологічних громадських організацій, підрозділів екології обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Але протягом двох останніх років відбулись суттєві зміни у стані навколишнього природного середовища на Сході країни, пов’язані з бойовими діями. Також розпочато тимчасове застосування Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, на 70-й сесії Генеральної асамблеї ООН (Нью-Йорк, США) були прийнятті Цілі сталого розвитку на період до 2030 року, підписана Паризька угода про зміну клімату, затверджена Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020». Все це пов’язано з стратегічними плануванням у природоохоронній сфері і має бути відображено в оновленій редакції Стратегії.

«Громадськість чекає прийняття цього важливого документу, як основи для розробляння плану заходів, спрямованих на досягнення стратегічних Цілей у сфері охорони довкілля. Час спливає, екологічні проблеми накопичуються і потребують системного та комплексного підходу до їх розв’язання. Тому, ми сподіваємось що опрацьований протягом двох останніх років проект Стратегії з доповненнями, що забезпечать врахування викликів сьогодення, буде прийнятий як можна скоріше. Безумовно остаточний проект документу потребує публічного громадського обговорення у порядку визначеному чинним законодавством», – зазначила голова громадської ради, Світлана Берзіна.

За результатами обговорення оновленої редакції Стратегії, громадська рада при Мінприроди України підтримала позицію Міністерства щодо подовження термін дії Стратегії до 2030 року та необхідності формування бачення стану довкілля та суспільно-економічних відносин, якого Україна має досягнути в 2030 році.

Стратегічні завдання мають бути реалістичними і спрямовані як на вирішення накопичених екологічних проблем, так і на запобігання їх виникненню у майбутньому.

Досягнення стратегічних Цілей потребують змін та вдосконалення підходів щодо розвитку системи природоохоронного управління, зокрема:

  • у сфері територіального управління;
  • у сфері поводження з відходами та небезпечними речовинами;
  • відродження екологічного моніторингу та його програмно-технічного й інформаційного наповнення;
  • розвитку системи технічного регулювання та екологічної стандартизації;
  • розмежування природоохоронних функцій від функцій господарюючих державних органів;
  • перегляд концептуальних основ освіти та підготовки спеціалістів природоохоронної галузі.

Індикатори досягнення Цілей потребують актуалізації та певних змін у системі збору статистичних даних.

Потребують уточнення завдання, показники та індикатори залучення громадськості на усіх важливих напрямах формування (реформування) екологічної політики та до механізмів оцінки успішності її реалізації.

Враховуючи суттєвість змін до Стратегії, громадська рада рекомендувала Мінприроди подати на затвердження доопрацьовану оновлену редакцію Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», враховуючі вищезазначені положення та інші стратегічні документи (як на глобальному, так і національному рівнях).

Окрему дискусію викликала назва законопроекту за змістом: «Про основні засади» чи «Про стратегію». Тому громадська рада рекомендувала Міністерству вивчити питання у правничому полі, яким документом має затверджуватися основні засади державної екологічної політики, Стратегія та план дій, спрямований на її реалізацію, враховуючі вимоги до документів зі стратегічного планування згідно діючого законодавства, яке неодноразово змінювалось за останні роки та міжнародну практику.

Текст оновленого документу(ів) має бути відображений у порівняльній таблиці, з проектом оновленої Стратегії що пройшла громадське обговорення у 2015 році. Такий підхід має спростити та прискорити обговорення її остаточної версії.