«Екологічна сертифікація продукції – інноваційний інструмент для розвитку бізнесу»
30 вересня у м. Нова Каховка

Тренінг в рамках ділової програми Х Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток»

Цільова аудиторія – керівники, відповідальні за прийняття управлінських рішень

Бізнес

 • компанії та підприємства, зацікавлені у збільшенні продажів на внутрішньому ринку та у посиленні експортного потенціалу;
 • рекламні та маркетингові агенції

Влада

 • органи державної та місцевої влади, державні та комунальні підприємства, що виконують функції замовника товарів, послуг і робіт за рахунок бюджетних коштів, які прагнуть здійснювати ефективні закупівлі

Актуальність тематики

З року в рік кількість споживачів, які обирають продукцію та послуги більш економічні та більш безпечні для здоров’я та довкілля збільшується. Нині світовий ринок екопродукції оцінюється у 4200 млрд. євро з часткою ЄС 21%. Цей ринок зростає з початку 2000-х років в річному обчисленні у середньому на 4%, і навіть в період загального економічного спаду має найбільший потенціал зростання кількості робочих місць.

З метою ідентифікації екопродукції застосовується спеціальне марковання у вигляді тверджень і графічних зображень, що вказують на її поліпшені екологічні характеристики чи переваги. Вимоги до такого маркування встановлені міжнародними стандартами серії ISO 14020. Право на його застосування можна отримати виключно відносно екологічно сертифікованої продукції, на підставі екологічного сертифікату.

Знаки екологічного маркування регіональних і національних сертифікаційних систем можна побачити у багатьох країнах світу на різних товарах: від продуктів харчування до промислових товарів, від будівельних матеріалів до об’єктів будівництва.

Відповідність продукції, послуг чи робіт вимогам екологічних стандартів на різних етапах закупівель (при плануванні, формуванні технічних специфікацій, виконанні договору тощо) сприятиме ефективності закупівель та досягненню вищих стандартів у сфері безпеки та захисту довкілля. Такі закупівлі можуть впроваджуватись як у приватному, так і у державному секторах економіки і мають назву «зелені закупівлі». Застосування моделі «зелених закупівель» у системі державних закупівель є обов’язковою вимогою у багатьох економічно розвинутих країнах світу, зокрема державах-членах ЄС, Японії, Республіках Корея та Китай (Тайвань), КНР та інших. Застосування цієї моделі започатковується і в Україні, в рамках реалізації регіональної програми ЄС «Екологізація економік у країнах Східного партнерства ЄС» (EaP-GREEN).

Програма тренінгу передбачатиме ознайомлення учасників з:

 • вимогами міжнародних стандартів що встановлюють принципи та методи визначення поліпшених екологічних характеристик і переваг продукції та застосування екологічних марковань;
 • бізнес-кейсами українських товаровиробників з ефективного використання результатів екологічної сертифікації та маркування в якості конкурентних переваг, у тому числі для посилення експортного потенціалу (ДП «Сантрейд» (ТМ «Олейна», соняшникова олія), ПАТ «Слобожанська будівельна кераміка» (ТМ СБК, вироби керамічні будівельні), ТОВ «ДеЛаМарк» (TM DeLaMark, мийні засоби), готель «Ноев ковчег» (Чернівецька обл.));
 • типовими помилками при використанні в рекламі тверджень, маркувань та декларацій екологічного змісту, у тому числі з відповідальністю суб’єкта господарювання за такі помилки;
 • принципами застосування моделі «зелених закупівель» для здійснення більш ефективних закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади, та у приватному секторі економіки.

Тренери

Берзіна Світлана Валеріївна

Міжнародний аудитор систем управління якістю та екологічного управління

Директор Центру екологічної стандартизації Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України

Національний експерт регіональної програми ЄС EaP-GREEN та UNEP (ЮНЕП, Програма ООН з навколишнього природного середовища)

Заступник голови технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля»

Керівник розробок 18 технічних регламентів та 52 національних стандартів у сфері екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів

Перминова Світлана Юріївна

Директор Центру екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета»

Національний експерт Twinning Progect EU

У 2009 році отримала грант Президента України для обдарованої молоді за створення та впровадження геоінформаційної системи (GIS) управління екологічною безпекою регіону (Херсонська область)

Розробник 3 технічних регламентів та 26 національних стандартів у сфері екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів

Учасники тренінгу отримають відповіді на запитання:

 • які категорії товарів, послуг чи об’єкти будівництва можуть отримати статус «екологічні»?
 • як підтвердити цей статус?
 • яка відповідальність суб’єкта господарювання за застосування безпідставних декларацій типа «еко», «екологічний», «екологічно чистий» і т.ін. або інших марковань у формі графічних зображень чи тверджень, що вказують на екологічну перевагу?
 • у чому полягає процедура екологічної сертифікації товарів, послуг і об’єктів будівництва?
 • які вимоги застосовуються при оцінюванні екологічних характеристик і переваг продукції відносно її впливів на стан довкілля та здоров’я людини?
 • у чому полягає перевага закупівель згідно вимог екологічних стандартів?
 • яким чином можна застосовувати екологічні вимоги до закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади згідно Закону України «Про публічні закупівлі»?
 • як екологічна сертифікація та маркування може вплинути на збільшення продажів на українському ринку?
 • як екологічна сертифікація та маркування може вплинути на посилення експортного потенціалу?

У тренінгу можуть взяти участь відвідувачі заходів ділової програми форуму «Таврійські горизонти».

Дізнатись більше про умови участі та зареєструватись на www.tavrianhorizons.in.ua

Партери заходу