Глобальна мережа екологічного маркування (GEN) – міжнародна асоціація, що об’єднує системи екологічної сертифікації та маркування І типу згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024. На даний час до складу асоціації входять 26 організацій що здійснюють управління системами екологічної сертифікації та маркування згідно ISO 14024 у 50 країнах світу. Україну в Асоціації з 2004 року представляє Центр екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета».

Цього року, приймаючою стороною GEN AGM – 2017 виступили шведські органи з екологічної сертифікації та маркування: Nordic Ecolabelling (the Svanen), TCO Certified, та Swedish Society for Nature Conservation (SSNC).

В рамках зустрічі відбулась міжнародна конференція під гаслом: Putting Words into Action with Independent Ecolabels (Від слів до справ, залучаючи незалежне екологічне маркування). Трансляцію конференції можна переглянути онлайн.

Конференцію відкрив Dagfinn Høybråten, генеральний секретар Ради Міністрів Північних країн Європи, презентуючи напрями кооперації між країнами регіону зі сталого розвитку. Об’єднуючи зусилля урядів, регіон послідовно працює над реалізацією 17 цілей сталого розвитку, акцентуючи увагу на сталих містах, відновлюваній енергії та зеленому зростанні. Останній напрям ґрунтується на засадах циркулярної економіки: зменшення відходів шляхом раціонального використання ресурсів і зациключи матеріальні потоки в економіці. Екологічне маркування та сталі державні закупівлі залишаються невід’ємним механізмом для досягнення цих цілей, підкреслює і Dagfinn Høybråten, і Ari Nissinen з Фінського інституту екології (SYKE).

Важливим є той факт, що згідно статті 152 Угоди про Асоціацію Україна – ЄС, до 2019 року Україна зобов'язана впровадити в систему закупівель вимоги Директиви 2014/24/ЄС, що забезпечать більшу інтеграцію екологічних стандартів у якості вимог до виконавців контрактів або до закуповуваних для державних потреб товарів, послуг чи робіт, у тому числі:

  • стандартів підтвердження якості продукції та міжнародних стандартів екологічного маркування (статті 74 і 77);
  • вимог і методів визначення вартості закуплених товарів, робіт і послуг в розрахунку їх повного життєвого циклу і додаткових витрат на екологічні, соціальні та технологічні наслідки їх використання (експлуатації) (статті 31, 68, 78-82).

Саме такий підхід забезпечує сталість закупівель у державному секторі економіки. Упровадження такого підходу безперечно вплине і на поступове збільшення попиту на екологічно сертифіковану продукцію в Україні до 10-12% ВВП.

В Швеції сталі державні закупівлі впроваджуються за ініціативи Прем’єр Міністра, і відповідна Директива вже інтегрована до національного законодавства (LOU-direktivet).

Anna Norberg, менеджер проектів в ModUpp2020 – ініціативі, покликаній посилити потенціал розвитку сталих державних закупівель, у т.ч. із застосуванням екологічного маркування, зазначила, що розмір держаних закупівель в Швеції на сьогоднішній день становить SEK 640 мільярдів на рік. До 2020 року принаймні половина державних закупівель буде орієнтована на продукцію, що відповідає вимогам добровільних екологічних та соціальних стандартів. Серед поки існуючих бар’єрів на цьому шляху вона визначила необхідні уточнення у законодавстві та потребу у підвищенні знань замовників та постачальників про такі вимоги. Незважаючи на власні досягнення, північні партнери із зацікавленістю сприйняли тайванський досвід, оскільки у Республіці Китай (Тайвань) інструменти сталих державних закупівель були впровадженні ще у 1998-2002 роках. Chin-Yuan Chen, президент Environmental Development Foundation, відмітив, що у Тайвані при здійснені державних закупівель посилання на екологічні стандарти в технічних специфікаціях та наявність екологічного сертифікату має обов’язковий характер. Постачальник навіть не може зареєструвати свою пропозицію на тендерній платформі не ввівши номер екологічного сертифікату на товар чи послугу.

Інший яскравий приклад впровадження сталих державних закупівель – Данія. 12 жовтня 2017 міська рада Копенгагену затвердила нову ініціативу щодо зелених закупівель для міста, що почне діяти вже 01 листопада 2017. Відтепер 20 категорій продукції, від мийних засобів та підгузків до комп’ютерів та фарб будуть закуповуватися виключно за наявністю екологічного сертифікату та відповідного маркування. Кожного року муніципалітет буде розширяти перелік продукції яка має відповідати цієї вимозі на 2-4 категорії. На 2018 рік у планах закупівля екологічно сертифікованих іграшок та офісної техніки. 54% мешканців Копенгагену вважають важливим, що їх муніципалітет надаватиме перевагу продукції з поліпшеними екологічними характеристиками, що підтверджено відповідним сертифікатом (незалежною оцінкою).

Björn-Erik Lönn, голова правління GEN, представив огляд розвитку систем екологічної сертифікації та маркування у світі. Українська система екологічної сертифікації згідно ISO 14024 та її знак маркування «Зелений журавлик» займає чільне місце у європейському блоці, поряд з європейською («EU Ecolabel»), скандинавськими («Swan», «TCO Certified», «Bra Miljöval»), німецькою («Blue Angel») та російською («Листок жизни»). Члени GEN здійснюють та розвивають кооперацію у сфері розвитку гармонізованої бази екологічних стандартів та взаємного визнання результатів оцінювання. На даний час діє понад 40 договорів щодо взаємного визнання між національними та регіональними системами екологічної сертифікації. Яскравий приклад таких домовленостей є вихід українського виробника цегли ПрАТ з ІІ Слобожанська Будівельна Кераміка на ринок зеленого будівництва Ізраїлю.

Eva Eideström, керівник Swedish Society for Nature Conservation поділилася шведським досвідом розвитку екологічної сертифікації та просування екологічного маркування «від продукту до послуги». У цьому році було завершено екологічну сертифікацію торгівельної мережі Willy’s (250 магазинів). SSNC постійно реалізовує інформаційні компанії, мотивуючи споживачів до свідомого вибору екопродукції. Як результат спільних дій з виробниками, у Швеції близько 94% населення розпізнає екологічне маркування що вказує на наявність екологічного сертифікату та екологічну перевагу маркованої ним продукції. Такий високий рівень впізнаваності досягався протягом десятиліть, із залученням ресурсів користувачів екологічного маркування як в якості інвесторів, так і в ролі маркетологів спільних проектів.

Наприкінці, Ragnar Unge, керівник Nordic Ecolabelling в Швеції разом з Per Bolund, Міністром споживчих справ та фінансового ринку Швеції, презентував перших власників екологічних сертифікатів у фінансовому секторі: фонди, які інвестують з урахуванням принципів сталого розвитку. Пройшовши сертифікацію фінансові організації зобов’язуються не інвестувати в компанії та галузі, які не відповідають принципам сталого розвитку. Такі фонди здійснюють екологічний, соціальний та правовий аналіз потенційних інвестицій і надають перевагу компаніям з кращими екологічними показниками результативності своєї діяльності.

Вручення екологічних сертифікатів фондам та інвестиційним компаніям Швеції

Під час зустрічі членів GEN було обрано трьох нових членів Ради асоціації та підписано декілька договорів про взаємне визнання між органами екологічної сертифікації: Японія-Таїланд, Японія-Китай, та Німеччина-Таїланд. Доречи, українській орган екологічної сертифікації представлений у GEN Центром екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета» є стороною договору про взаємне визнання з 19 сертифікаційними системами.

Учасники GEN AGM також обговорили питання:

  • запровадження Дня Екомаркування з метою глобалізації просування як екологічно сертифікованої продукції, так і безпосереднього екологічного маркування яке відповідає вимогам ISO 14024;
  • розвитку програм інформування та залучення інформаційних інструментів;
  • розробки єдиного механізму для оцінювання впливів та ефективності екологічних стандартів, сертифікації та маркування. Siddarth Prakash з Öko-Institut e.V. (Інститут прикладної екології, Німеччина), інформував про 3х-річний проект що фінансується Урядом Німеччини саме з цих питань та запросив членів GEN приєднатися до проектних досліджень.

Thomas Lehmann презентував проект Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, спрямований на розвиток та просування екологічної сертифікації та маркування в країнах Південно-Східної Азії.

Наступна зустріч членів GEN відбудеться у жовтні 2018 року, в Берліні. Особливою нагодою буде 40-річчя з дня упровадження системи екологічної сертифікації та маркування «Blue Angel». Українській орган сертифікації та маркування «Зелений журавлик» готується представити на черговій зустрічі прогрес розвитку системи та сталих державних закупівель із застосуванням екологічних стандартів та маркування в Україні.

Підготував огляд Дмитро Капотя, делегат GEN AGM – 2017 за дорученням від ВГО «Жива планета», фахівець з екологічної сертифікації, незалежний консультант TCO Certified (Швеція).