Комунікаційна компанія була проведена «Живою планетою» в рамках реалізації компоненту 1.6 «Заохочення зміни державного споживання через впровадження практики сталих державних закупівель» регіональної програми ЄС «Екологізація економік країн Східного партнерства ЄС» (EaP GREEN). Бенефіціарами цієї програми в Україні є Мінекономрозвитку та Мінприроди.

У 2014 році наша організація була схвалена як партнер проекту координуючою організацією цього компоненту – Програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) яка забезпечувала технічну підтримку проекту через національну координуючу організацію – Державну екологічну академією післядипломної освіти та управління.

Сталий підхід у системі публічних закупівель дозволяє здійснювати більш ефективні закупівлі, із застосуванням у якості критеріїв відбору вимог екологічних та соціальних стандартів, оцінюючи вартість життєвого циклу предмету закупівель. Застосування цього підходу для України – це нова практика, яку вже забезпечує положення статті 22 нового Закону України «Про публічні закупівлі».

Реалізація проекту передбачала проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення обізнаності та розуміння принципів, методів і переваг сталих закупівель у державному та приватному секторах економіки. Заходи охоплювали широку аудиторію: від органів влади, бюджетних установ, закладів освіти і державних підприємств до виробників і постачальників.

В процесі реалізації проекту розроблено керівництво щодо проведення сталих закупівель для лакофарбових матеріалів, засобів мийних та засобів для чищення та теплоізоляційних матеріалів (англійською та українською мовою), забезпечено функціонування інформаційно-просвітницької експозиції «Стале споживання для сталого розвитку», проведені численні лекції, тренінги та виступи з питань сталого споживання на різноманітних тематичних заходах, підготовлені та опубліковані статті та репортажі у спеціалізованих засобах масової інформації.

Інформаційно-просвітницька експозиція «Стале споживання для сталого розвитку»

Експозиція в цікавій та доступній формі розкриває на 9 стендах-конструкціях вплив різних категорій продукції на стан довкілля і здоров'я людей протягом життєвого циклу: від видобутку сировини і виробництва до споживання (користування) та утилізації (видалення). Її інтерактивні елементи і наочні матеріали доводять переваги сталого споживання, енерго- і ресурсозбереження, раціонального поводження з відходами та ін.

Протягом двох років експозиція була розміщена на 6 локаціях до яких відвідувачі мали вільний доступ. Під час функціонування експозиції експерти «Живої планети» проводили лекції та екскурсії. Загальна кількість відвідувачів – близько 10 тисяч.

Місця локацій: Київський національний транспортний університет, гімназія № 179 (м. Києва), Київський національний торговельно-економічний університет, Міжнародний форум Innovation Market (МВЦ, м. Київ), Торгово-промислова палата України, Національний університет біоресурсів та природокористування.

Експозиція продовжує експонуватися та з 15 березня 2018 року буде розміщена в НВК №30 «ЕКОНАД» (м. Київ).

Гімназія № 179 (м. Києва)

Київський національний торговельно-економічний університет

Торгово-промислова палата України

Національний університет біоресурсів та природокористування

Лекції, тренінги та виступи на конференціях

Експерти «Живої планети» Світлана Берзіна, Світлана Перминова, Галина Бузан, Інна Яреськовська та ін. приймали участь із доповідями щодо впровадження сталих публічних закупівель в 20 тематичних заходах: лекціях, тренінгах, конференціях тощо. Під час виступів розкриватися такі питання:

  • застосування принципів та методів здійснення сталих публічних закупівель, переваг цього підходу та прикладів застосування в Україні, у країнах ЄС та у світі;
  • готовності ринку, вимог закордонних інвесторів і застосування сталих публічних закупівель в українських реаліях;
  • вибору критеріїв відбору та типових екологічних специфікацій документації конкурсних торгів;
  • реформ національного законодавства, спрямованих на посилення потенціалу застосування сталих публічних закупівель та заходи та ін.

Публікації та репортажі

Підготовлено 15 публікації про впровадження сталих публічних закупівель, що були розміщені у спеціалізованих виданнях, серед яких: видання Національного технічного університету «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Київського національного торговельно-економічного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування, збірнику праць Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні механізми реалізації конкурентної політики в Україні в умовах глобалізації - 2016» Антимонопольного комітету України, матеріалах X Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: співробітництво, інвестиції, економічний розвиток» (м. Нова Каховка), в журналах «Діловий вісник» Торгово-промислової палати України та Волинської торгово-промислової палати, а також в газеті «Бізнес», журналах «Hotelier Restaurateur», «PROriteyl», «Будівельні матеріали», «Екологія підприємства», «Prof Build».

Участь експертів проекту в серії телепередач, присвячених питанням сталого споживання та виробництва, в тому числі і популяризації сталих публічних закупівель на телеканалі «Перший діловий».

Згідно статті 152 Угоди про Асоціацію Україна – ЄС, до 2019 року Україна зобов'язана впровадити в систему закупівель на законодавчому рівні вимоги, що забезпечують більшу інтеграцію екологічних і соціальних критеріїв на основі відповідних стандартів до виконавців контрактів або до закуповуваних для державних потреб товарів, послуг чи робіт, зокрема:

  • стандартів підтвердження якості продукції та міжнародних стандартів екологічного маркування (статті 74 і 77 Директиви 2014/24/ЄС);
  • вимог і методів визначення вартості закуплених товарів, робіт і послуг в розрахунку їх повного життєвого циклу і додаткових витрат на екологічні, соціальні та технологічні наслідки їх використання (експлуатації) (статті 31, 68, 78-82 Директиви 2014/24/ЄС);
  • спеціальні умови закупівлі товарів і послуг, що закуповуються з метою підтримки зайнятості соціально незахищених осіб, інвалідів, а також для надання спеціалізованих послуг творчими об'єднаннями або некомерційними організаціями в сфері культури, охорони здоров'я та соціальної допомоги населенню (Статті 20 і 77 Директиви 2014/24/ЄС);
  • поділ загального обсягу закупівлі на лоти (принципи обґрунтування замовником нездатності лотів і можливості укладення контракту більш ніж на один лот з одним і тим же учасником процедури), зокрема, з метою створення умов для участі малого і середнього бізнесу в процедурах закупівлі (стаття 46 директиви 2014/24 / ЄС) тощо.

Так що роботи в цьому напрямку ще багато.

«Жива планета» дякує колегам і партнерам: навчальним закладам, громадським організаціям, бізнес-асоціаціям, засобам масової інформації, що сприяли проведенню компанії.