Мінаматська конвенція про ртуть (англ. Minamata Convention on Mercury) – міждержавний договір, спрямований на захист здоров'я людей і довкілля від антропогенних викидів і вивільнень ртуті і її сполук, які можуть призводити до отруєння ртуттю.

Мінаматська конвенція про ртуть спрямована на обмеження пропозиції, торгівлі і поступову відмову від застосування ртуті, припинення використання певних продуктів і процесів з її використанням і на контроль викидів ртуті. Загальна оцінка тексту Конвенції свідчить про глобальний консенсус, який полягає в тому, що ртутне забруднення загрожує здоров’ю людини і довкіллю. Для мінімізації загроз у цій сфері, необхідні дії для обмеження та усунення викидів ртуті. У тексті Конвенції містяться положення, якими можуть скористатися урядові структури, неурядові організації та інші сторони для мінімізації викидів і скорочення застосування ртуті. Конвенція спрямована на встановлення строку поетапного виведення з користування продукції, що містить ртуть, з 2020 року, строку поетапної зупинки виробничих процесів, у яких використовується ртуть або сполуки ртуті – з 2018 року.

Нажаль, Україна досі не ратифікувала Мінаматську конвенцію, яка має ряд суттєвих переваг для нашої держави, одними з яких є:

Екологічні

 • обмеження пропозиції і торгівлі, поступова відмова від застосування ртуті та її сполук;
 • заборона створення нових підприємств з видобутку первинної ртуті;
 • діючі підприємства з видобутку первинної ртуті підлягають забороні до 2032 року;
 • поетапна зупинка виробничих процесів, у яких використовується ртуть або сполуки ртуті;
 • встановлення заборони виробництва, імпорту та експорту продукції, що містить ртуть з 2020 року;
 • зменшення обсягів утворення відходів І класу небезпеки тощо.

Охорона здоров’я

 • розроблення та реалізація стратегій, та програм для виявлення та захисту населення, що знаходиться в зоні ризику, особливо вразливих груп населення;
 • розробка і реалізація науково обґрунтованих освітніх і профілактичних програм на виробництві;
 • зміцнення інституційного та професійного потенціалу для профілактики, діагностики, лікування і моніторингу ризику для здоров’я, що викликаний впливом ртуті тощо.

Фінансові

 • отримання фінансових ресурсів з Цільового фонду Глобального екологічного фонду на покриття витрат на підтримку реалізації Мінаматської конвенції;
 • отримання допомоги для підтримки процесів зміцнення потенціалу та надання технічної допомоги з Цільової міжнародної програми тощо.

Перелік зазначених переваг не є вичерпним.

На даний час відповідний законопроект підготовлений Міністерством екології та природних ресурсів України, якій виноситься на громадське обговорення 26 липня о 15:00 в Орхуському інформаційно-просвітницькому центрі (розташований в будівлі Міністерства за адресою: вул. В. Липківського, 35, вхід вільний з лівого торця будівлі).

Захід відбудеться за участю представників Міністерства, громадських організації, наукових закладів у відкритому форматі. Вхід – вільний, реєстрація на місці за 30 хв. до початку.