Основним предметом Меморандуму є співпраця для досягнення спільних цілей з метою сприяння досягненню безпечного для здоров'я людини стану довкілля, популяризації здорового способу життя, вирішення актуальних питань громадського здоров’я та екологічної безпеки України.

Сторони Меморандуму домовились розвивати співпрацю у таких сферах як:

  • оцінка потенційних ризиків для здоров'я людини та стан довкілля від впливу хімічних речовин;
  • розвиток ринку товарів і послуг з поліпшеними екологічними характеристиками згідно вимог міжнародних екологічних стандартів;
  • удосконалення законодавства, у тому числі гармонізації нормативної та нормативно-правової бази до вимог права ЄС та міжнародних стандартів;
  • удосконалення критеріальної бази для оцінювання переваг продукції за схемою згідно ДСТУ ISO 14024 щодо її впливів протягом життєвого циклу на стан довкілля та здоров’я людини.

«Жива планета» вже багато років співпрацює з Інститутами по багатьом напрямам. Зокрема, у сфері екологічної стандартизації, сертифікації та маркування. З підписанням Меморандуму ми перейшли на новий рівень відносин, які будуть поглиблені в першу чергу у сфері хімічної безпеки та оцінюванні екологічних впливів на стан здоров’я людини. За цим напрямом ми плануємо провести низку спільних досліджень та забезпечити перегляд і вдосконалення критеріальної бази програми екологічного маркування якою оперує наша організація з 2003 року, – прокоментувала Світлана Берзіна, президент «Живої планети».

Також Сторони Меморандуму планують здійснювати взаємну допомогу в реалізації програм, проектів та інших заходів, а також проводити семінари, конференції, круглі столи, презентації, форуми з питань спільних інтересів.