ТК 82 є провідним національним технічним комітетом стандартизації у сфері охорони довкілля, екологічної безпеки та систем екологічного управління, що має представництво в міжнародних технічних комітетах стандартизації ISO/ТС 146 «Атмосферне повітря», ISO/ТС 207 «Системи екологічного управління», ISO/ТС 297 «Управління відходами, рециклінг та експлуатація доріг».

Головувала на засіданні заступник голови ТК 82 – Світлана Берзіна.

Під час засідання було ухвалено рішення про зміни у складі ТК. За результатом на даний час ТК 82 об’єднує 31 колективних членів (Міненерговугілля, Мінагрополітики, Мінінфраструктури, Держекоінспекція, Держпродспоживслужба, наукові заклади і ВНЗ, громадські організації тощо) та 10 експертів. Відповідальним секретарем ТК було обрано Галину Бузан, директора Центру екологічної стандартизації Державної екологічної академії післядипломної освіти і управління.

На засіданні було прийнято рішення збільшити структуру ТК на один новостворений підкомітет ПК 8 ТК 82 «Хімічна безпека». До цього у структурі ТК працювали ПК 1 ТК 82 «Екологічний аудит», ПК 2 ТК 82 «Оцінка ефективності екологічного управління», ПК 3 ТК 82 «Оцінка життєвого циклу», ПК 4 ТК 82 «Управління відходами, їх знешкодження та переробка», ПК 5 ТК 82 «Атмосферне повітря», ПК 6 ТК 82 «Оцінка впливів на довкілля», ПК 7 ТК 82 «Системи екологічного управління».

Одноголосно членами ТК були схвалені погодження проектів НД, що розроблялись у профільних підкомітетах протягом року:

 • ДСТУ Оцінка впливу на довкілля. Свинокомплекси. Критерії оцінки та документи;
 • ДСТУ Оцінка впливу на довкілля. Настанова щодо підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • ДСТУ Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації твердих частинок РМ10 та РМ2,5;
 • ДСТУ CEІ/IEC 60622:201_ Вторинні елементи живлення і батарейки, що містять лужні або інші некислотні електроліти. Герметичні нікель-кадмієві призматичні перезаряджуванні окремі елементи;
 • СОУ Відбір проб промислових викидів на котлоагрегатах блоків станційних №1-6 Тріпільської ТЕС ПАТ «Центроенерго». Встановлення точок відбору.

У 2018 році на базі ПК 7 ТК 82 «Системи екологічного управління» (ДП НДІ «СИСТЕМА») були розроблені проекти національних стандартів України:

 • ДСТУ ISO 14024:201_ (ISO 14024:2018, IDT) «Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркування типу І. Принципи та процедури»;
 • ДСТУ ISO 14026:201_ (ISO 14026:2017, IDT) «Екологічні марковання та декларації. Принципи, вимоги та настанови стосовно обмінювання інформацією щодо впливу діяльності людини на довкілля»;
 • ДСТУ ISO/TS 14027:201_ (ISO/TS 14027:2017, IDT) «Екологічні марковання та декларації. Розробляння правил щодо категорії продукції»;
 • ДСТУ ISO 14046:201_ (ISO 14046:2014, IDT) «Екологічне управління. Водний слід. Принципи, вимоги та настанови»;
 • ДСТУ ISO 14052:201_ (ISO 14052:2017, IDT) «Екологічне управління. Обліковування витрат, пов’язаних з матеріальними потоками. Настанови щодо практичного запроваджування в ланцюгу постачання»;
 • ДСТУ ISO 14055-1:201_ (ISO 14055-1:2017, IDT) «Екологічне управління. Настанови щодо розроблення раціональних методів протидії деградації та опустелюванню земель. Частина 1. Основні принципи розроблення раціональних методів»;
 • ДСТУ ISO/TS 14071:201_ (ISO/TS 14071:2014, IDT) «Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Процес критичного аналізування та компетентність рецензента: додаткові вимоги та настанови до ISO 14044:2006»;
 • ДСТУ ISO/TS 14072:201_ (ISO/TS 14072:2014, IDT) «Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови щодо оцінювання життєвого циклу організації»;
 • ДСТУ ISO/TR 14073:201_ (ISO/TR 14073:2017, IDT) «Екологічне управління. Водний слід. Ілюстративні приклади застосування ISO 14046».

Зазначені стандарти серії ДСТУ ISO 14000 передані на прийняття до національного органу стандартизації (ДП УкрНДНЦ).

До кінця року на базі ПК 3 ТК 82 «Оцінка життєвого циклу» (ВГО «Жива планета») планується завершити розробляння СОУ ОЕМ 08.002.41.032:201_ Об'єкти будування. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу.

Експерти ТК 82 приймали участь в розгляді питань щодо подовження терміну дії 16 ГОСТ, відгуків до проектів НД розроблених іншими ТК, в частині що стосується питань довкілля, екологічної безпеки та раціонального природокористування.

Секретаріат підкомітету ТК 82 «Оцінка життєвого циклу» вів активну роботу у складі робочих груп ISO/TC 207 з розробляння міжнародних стандартів серії ISO 14040 та перегляду стандартів з екологічного маркування серії ISO 14020.

ПК 3 ТК 82 «Оцінка життєвого циклу» забезпечив перевірку 13 екологічних стандартів серії «Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу» для різноманітних товарів і послуг. Ці стандарти є НД української програми екологічного маркування І типу (згідно з ДСТУ ISO 14024), що визначають критерії оцінювання характеристик і переваг продукції щодо її впливів на стан довкілля і здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Протягом 2018 року представники секретаріату та члени ТК 82 приймали активну участь в організації та проведенні робочих нарад з питань розвитку націонльної стандартизації за участю Мінекономрозвитку, Мінприроди, Мінрегіонбуду, Мінагрополітики, наукових установ, галузевих об’єднань та асоціацій.