Запаси викопного палива не є нескінченними, а на потреби людства витрачається величезна кількість енергії, виготовлегої за рахунок його спалення.

Тому дуже важливо з малку навчити дітей дбайливому, турботливому ставленню до оточуючого світу, енергоефективності та ресурсозбереженню в своєму побуті.

Саме така мета стала рушійною силою для створення навчального курсу для учнів 5-7 класів "Школярам про сталий розвиток: Енергозбереження" в рамках компоненту «Професійні кваліфікації» проєкту «Реформи у сфері енергоефективності в Україні», який реалізується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH та фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Виконавець проекту ВГО «Жива планета» створила потужну команду проекту та партнерську мережу для його провадження. Розроблені матеріали курсу: методичні настанови для вчителів, презентації для демонстрації під час занять, посібник для учнів з завданнями і відеоролик. Всі вони адаптовані до застосування для збагачення навчальної програми для забезпечення реалізації наскрізної змістовної лінії в освіті "Екологічна безпека і сталий розвиток" або організації позакласної роботи.

Розробники навчального курсу – досвідчені методисти в сфері освіти для сталого розвитку Олена Пометун, член-кореспондент НАПН України, д-р пед. наук, проф., завідувачка лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України та Галина Сєрова, канд. пед. наук, директор Орхуського центру ДЕА Мінекоенерго.

Матеріали навчального курсу в травні 2020 року були презентовані більш ніж 500 вчителям та методистам Харкова, Чернівців та Дніпра на вебінарах «Школярам про сталий розвиток: Енергозбереження» через вебінари, організовані у партнерстві з ГО «Школа енергоефективності» та Енерго-інноваційними Хабами.

Під час вебінарів учасники познайомитись з інноваційною методикою проведення занять по таким питанням:

  • як пов’язані сталий розвиток і енергозбереження;
  • що таке енергоефективність і енергоефективна поведінка;
  • як я і моя родина можемо заощаджувати енергію.

Матеріали навчального курсу для учнів 5-7 класів «Школярам про сталий розвиток: енергозбереження» відкрити для вільного користування.

Навчальні матеріали доповнює відеоролик «Енергозбереження», цікавий як дітям так і дорослим.