«Жива планета» виступає з ініціативою об’єднати зусилля усіх стейкхолдерів по підготовці пропозиції щодо змін до законопроекту про державний екологічний контроль (реєстр. № 3091).

«У якості платформи для комунікацій ми пропонуємо використати GREEN MIND. Саме на ней під час Міжнародного форуму ще у 2016 році вперше була презентована Концепція реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища. З часам Концепція була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 616 і по суті є “дорожньою картою” реформи», - зазначено у зверненні до представників громадськості і бізнесу.

09 вересня рішенням Комітету Верховної Ради з питань законопроект № 3091 був направлений у Комітет для підготовки на повторне перше читання. Альтернативний до нього законопроект про державний екологічний контроль (реєстр. № 3091-1), внесений народним депутатом України Кузьміних С.В., – повернутий суб'єкту права законодавчої ініціативи. По простому – відхилений.

Але обидва законопроекту мали чимало зауважень. Деякі з їх положень мають корупційні ризики. Застороги і зауваження надавались як громадськістю так і бізнесом. Більшість з них не було врахована. Зокрема, на адресу Комітету ще у червні були наданий перелік зауважень схвалений понад 30 громадськими і експертним організаціями – членами громадської ради Мінекоенерго.

На даний час триває доопрацювання законопроекту № 3091 в профільному Комітеті. Громадська рада при новоствореному Міндовкілля поки не сформована, тому вважаємо за доцільне об’єднатись для консолідованої версії пропозицій щодо змін.

Час спливає, прохання висловити свою позицію і надати невідкладно пропозиції щодо змін на адресу info@zhiva-planeta.оrg.ua

Звертаємо увагу на те що законопроект № 3091:

не в повній мірі відповідає Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 616;

порушує принцип «належного урядування» визначений Конституцією України;

не передбачають вичерпного порядку, способу та підстав для здійснення посадовими особами контролюючого органу заходів державного екологічного контролю, зокрема перевірок, рейдів, патрулювання, реагування на виклики;

порушують баланс правових засад організації державного контролю за господарською діяльністю в Україні у цілому, руйнуючи уніфіковане узгоджене правове поле державного контролю, формуючи непрозору систему прийняття рішень щодо виявлення та покарання порушників природоохоронного законодавства.

Все це створює як корупційні ризики, так і можливість оскаржити будь-які дії посадових осіб контролюючого органу з формальних підстав, що виключає застосування заходів державного екологічного контролю.

На нашу думку система державного нагляду має бути максимально зрозуміла і відповідати схваленої Концепції, яка проходила широке обговорення і враховує позиції усіх заінтересованих осіб.

Концепцією передбачається прийняття Закону з метою забезпечення створення ефективної державної системи нагляду (контролю) за станом довкілля, включаючи негативний вплив на здоров’я населення, на основі даних екологічного моніторингу, що має призвести до зниження корупційних ризиків та тиску на бізнес-середовище і сприяти широкому залученню громадськості до природоохоронної справи.

На нашу думку новий Закон повинен перш за все мінімізувати корупційні ризики та забезпечити незалежність державних інспекторів з охорони довкілля, зокрема шляхом встановлення особливого порядку добору співробітників і встановлення належного рівня заробітних плат.

Також необхідно визначати правові засади організації та діяльності Державної природоохоронної служби, ліквідувати дублювання функцій з іншими органами, статус інспекторів з охорони довкілля тощо.

Всі хто згоден з нами – пропонуємо об’єднатись і підготувати якісні пропозиції щодо змін.

Трохи історії

Стартовою точкою реформи екологічного контролю можна вважати 31 травня 2017 року, коли Уряд схвалив Концепцію реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища. За розробку законодавства, що регулюватиме діяльність органу взялася новостворена Команда підтримки реформ (КПР) при Міністерстві екології та природних ресурсів України.

На початку 2018 року КПР залучає низку експертів до обговорення підходів до реформи. Серед основних учасників консультацій: громадська рада при Мінприроди, громадська рада при Держекоінспекції, ГО «Разом Проти Корупції», МБО «Екологія.Право.Людина», тощо. Між багатьма учасниками діалогу були суттєві розбіжності в поглядах, але процес відкритого діалогу Мінприроди надавав можливість вплинути на баланс законодавчих ініціатив органу. Окрім, звичайно, рішення про передчасну ліквідацію Держекоінспекції.

Але як відомо з приходом нового Уряду Олексія Гончарука, по суті пройшла руйнація профільного Міністерства, команда КПР змінилась як і пріоритети діяльності Мінекоенерго. Всі напрацювання були знівельовані.

Так, у квітні 2019 почалась робота з розробляння нового альтернативного законопроекту “в узькому колі” про екологічний контроль на основі зелених та білих книг МБО «Екологія.Право.Людина» з цього питання.

Ось ми всі і маємо що маємо….