Враховуючи рішення Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування від 09 вересня щодо законопроєкту № 3091 про державний екологічний контроль, експерти «Живої планети» разом з іншими підготували на Платформі для сталого розвитку GREEN MIND пропозиції щодо змін до зареєстрованої редакції.

Переважно зауваження стосуються аспектів пов’язаних з корупційними ризиками та усунення суперечень окремих положень законопроєкту з Концепцією реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», іншим законодавством та європейській практиці.

Пропозиції надані офіційним у формі таблиці на 62 сторінках.

«Жива планета» закликає громадськість і бізнес до формування консолідованої версії змін до законопроекту про екоконтроль