12 листопада в Комітеті Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування відбувся круглий стіл за ініціативою Олександра Маріковського, народного депутата України і заступника голови Комітету. Тема – найкращі практики утилізації відходів промисловості.

Нажаль при потенціалі утворення 5 млн. куб. м/рік в Україні переробляються лише 15% шлакових матеріалів, які є продуктом діяльності переважно генеруючих енергію установок (ТЕС) та металургійних підприємств. У Європі цій показник становить понад 90%.

В усьому світі шлак не вважається «відходом» а має статус матеріалу що застосовується в будівництві. Переважно в будівництві доріг. Причому, шлакові матеріали зарекомендували як більш якісна альтернатива видобувним мінеральним матеріалам.

На фото (у кінці публікації) – марсіанські пейзажі шлакових відвалів що займають великі території та видобуток щебню, якій руйнує екосистему і має більш високий рівень питомої активності радіонуклідів ніж шлак. Приклад будівництва дороги зі шлаків Диканька-Решетилівка, Полтавська обл. Розумний підхід, але нажаль, такі проекти в нашій державі поки поодинокі.

На круглому столі обговорювали проблеми і що необхідно зробити для того щоб:

  • зменшити обсяги накопичення шлакових матеріалів;
  • збільшити їх застосування у дорожньому будівництві та при виробництві будматеріалів;
  • збільшити обсяги публічних закупівель ремонту та будівництва доріг із застосуванням шлакових матеріалів.

Шлаки в дорожньому будівництві можуть застосовуватись:

  • в насипах автомобільних доріг;
  • в шарах дорожнього покриття у якості замінника щебеневий матеріал, або як елемент щебенево-піщаної суміші;
  • в цементно-бетонних покриттях - як елемент суміші;
  • для ямкового ремонту.

Варто додати, що шлаки можуть успішно бути використані і в інших галузях економіки: в будівництві (як заповнювач пустот у бетоні); сільському господарстві (як компонент добрив), а також для виробництва цементу, пемзи, силікатів і мінеральної вати.

Використання шлаків, які значно дешевші за традиційні будматеріали, помітно зменшить вартість будівництва та ремонту доріг, а також збільшить термін їх служби в 5-6 разів у порівнянні зі звичним асфальтовим покриттям.

Президент «Живої планети» – Світлана Берзіна, презентувала напрацювання організації разом з партнерами щодо основних проблем пов’язаних із застосуванням шлакових матеріалів у будівництві.

Всі вони були підготовлені за результати численних консультаций на платформі GREEN MIND у 2019 році з представниками реального сектору економіки. Були вивчені основні проблеми. Напрацьовані рекомендації як їх вирішити.

За неповних 2 роки багато що було зроблено:

1) Внесені зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо умов застосування вимог екологічних характеристик і нецінових критеріїв, зокрема щодо расурсоефективності.

2) Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1420-р Державному агентству автомобільних доріг, обласним та Київській міській державним адміністраціям рекомендовано під час здійснення публічних закупівель робіт з будівництва та послуг з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування застосовувати неціновий критерій “заходи із захисту довкілля” з питомою його вагою не менше 10 відсотків, який характеризуватиметься показником “рівень використання відходів виробництва та дорожньо-будівельних матеріалів, отриманих з їх використанням як заповнювачів”.

Доречи, рішення Уряду дозволяє позбутись залежності від імпорту будівельних матеріалів з Росії, зокрема, бітуму. Окрім цього, безперечно – економія коштів на час дорожніх робіт, якість при цьому буде суттєво кращою.

Замовником необхідно лише спираючись на законодавчу базу застосовувати відповідні нормативно-технічні документи та кращій європейський і вітчизняний досвід.

Але на момент проведення заходу були відсутні дані за результатами моніторингу виконання цих рекомендацій.

3) Національний план управління відходами до 2030 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.02.2019 №117-р, передбачає затвердження у 2020 році методичних рекомендацій щодо сталих (зелених) державних закупівель та запровадження економічного стимулювання впровадження екологічно чистих технологій виробництва та розширення можливостей перероблення (рециклінгу).

Впроваджена низка додаткових інструментів для замовників – конструктор нецінових критеріїв, рекомендації щодо екологічних характеристик і критеріїв сталості, навчальний курс із зелених закупівель вже розміщені на ресурсах ProZorro. Головне – бажання замовника всім цим користуватись.

Над окремими рекомендаціями у сфері будівництва зараз працює група експертів. Планується декілька заходів по обговоренню напрацьованих рекомендацій із стейкхолдерами, але питання економічного стимулювання досі відкрито.

Державна підтримка модернізації і впровадження нових більш чистих технології лишається надзвичайно актуальним питанням, особливо в умовах кризи. Нажаль, поки про це лише говорять.

4) Наказом Мінекономрозвитку від 28.09.2020 № 1894 затверджена примірна методика визначення вартості життєвого циклу, яка надає можливість замовникам оцінювати пропозиції постачальників не тільки за ціною, а й за вартістю життєвого циклу закупівлі – тобто за сукупними витратами на експлуатацію. Застосування шлакових матеріалів суттєво зменшує вартість життєвого циклу об’єкту будування.

5) Наказом національного органу стандартизації (ДП УкрНДНЦ) від 26.10.2020 № 336 прийняті національні стандарти: ДСТУ 9060:2020 Оцінка впливу на довкілля. Транспортні споруди. Критерії оцінки та показники впливу на довкілля та ДСТУ 9061:2020 Оцінка впливу на довкілля. Транспортні споруди. Настанова щодо підготування звіту з оцінки впливу на довкілля.

Однією з умов допустимості планованої діяльності є застосування шлакових матеріалів.

Стандарти вводяться в дію з 01.03.2021.

Зараз завершується робота над електронним сервісом для спрощення застосування встановленої бази показників та вже у грудні відбудуться перші навчальні вебінари.

Заважає збільшити обсяги використання шлакових матеріалів у будівництві:

1) Низький показник розвитку будівництва і як наслідок, низька ємність ринку будматеріалів і виробів для виробництва яких можуть бути застосовані шлакові матеріали.

2) Проблеми з логістикою і витрати на транспортування, що роблять вартість шлакових матеріалів для кінцевого споживача вищою ніж вартість мінеральних матеріалів що видобувні на «короткому логістичному плечі».

3) Непопулярність державного замовлення на об’єкти із застосуванням шлакових матеріалів та відсутність моніторингу здійснення замовлень.

4) Відсутність впроваджених інструментів державної допомоги суб’єктам господарювання на капітальні інвестиції в найбільш сучасні технології що забезпечать використання шлакових матеріалів у виробництві будматеріалів та будівництві.

З того що ще необхідно зробити і наша команда знає як:

1) Провести перегляд і вести відповідні зміни до галузевих програм розвитку з встановленням цільових показників обсягів застосування шлакових матеріалів.

2) Передбачити при розроблянні регіональних планів управління відходами впровадження пілотних проектів по будівництву транспортних споруд та інших об’єктів із застосуванням шлакових матеріалів. Реалізація проекту повинна передбачати дослідження об’єкту в процесі експлуатації та оцінку його стану під впливом різних факторів.

3) Забезпечити впровадження прийнятих ДСТУ 9060:2020, ДСТУ 9061:2020 з оцінки впливу на довкілля для транспортних споруд які враховують застосування шлакових матеріалів.

4) Забезпечити моніторинг виконання встановлених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 р. № 1420-р рекомендованих нецінових критеріїв для замовників ремонтно-будівельних робіт з метою забезпечення потреб держави та територіальної громади, в яких визначений мінімальний кількісний показник використання шлакових матеріалів.

5) Розглянути доцільність збільшення рентної плати за спеціальне використання природних мінеральних ресурсів, що можуть бути замінені на шлакові матеріали.

6) Забезпечити державну підтримку створення нових підприємств та модернізації тих які є і забезпечують переробляння промислових відходів, зокрема у сфері будівництва.

7) Розглянути можливість зменшення витрат на перевезення шлакових матеріалів через пільгові або компенсаційні інструменти.

8) Забезпечити поглиблення між секторальної взаємодії та обмін інформацією щодо порушеного питання із залученням зацікавлених сторін, зокрема щодо обговорення наданих пропозицій.

Також ми вважаємо за необхідне додати до проєкту Закону 2207-1-д нову статтю – Заходи стимулювання використання відходів, як альтернативи використанню первинної сировини в редакції що надана в пропозиціях ВГО «Жива планета» на адресу ЕкоКомітету (лист від 20.10.2020 № 176).

Працюємо далі. Відкрити до співпраці з усіма хто має бажання реально працювати в цьому напрямку .

Шлакові відвали металургійного виробництва

Шлакові хвостосховиша металургійного виробництва

Шлакові хвостосховиша металургійного виробництва

Зола-виносу яка є побічним продуктом діяльності ТЕС

Добича щебню

Відпрацьований щебеневий кар'єр

Будівництво дороги Диканька-Решетилівка із застосуванням шлакових матеріалів