Свинець, леткі органічні сполуки та інші небезпечні речовини можуть містити лаки, фарби, ґрунтовки та інші лакофарбові матеріли різного призначення.

Розвиток інновацій і технологій дозволяє виробляти більш безпечну та екологічно кращу продукцію з високими якісними характеристиками, зокрема щодо укривістості і надійності покриття.

З метою ідентифікації таких лакофарбових матеріалів у 2014 році в Україні був вперше прийнятий стандарт програми екологічного маркування І типу (згідно з ДСТУ ISO 14024) – СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2014 Лакофарбові матеріали.

Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений шляхом гармонізації з екологічними критеріями програми екологічного маркування Ecolabel.EU, що затвердженні рішенням Єврокомісії від 28 травня 2014 року про встановлення екологічних критеріїв для фарб та лаків (документ зареєстровано під номером C(2014) 3429) (текст має відношення до ЄЕЗ) (2014/312/EC).

Документ враховує положення актів права ЄС у сфері хімічної безпеки, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей, що вносить зміни та скасовує Директиви 67/548/ЄЕС і 1999/45/ЄС та вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1907/2006);
  • Директиви 2004/42/CE Європейського парламенту і Ради від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук у зв'язку з використанням органічних розчинників в деяких фарб і лаків та оздоблення автомобілів, продуктів та інших.

СОУ ОЕМ 08.002.12.019 розроблявся робочою групою національного технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля». Стандарт декілька разів переглядався. Зараз діє поточна редакція 2017 року. У 2021 році за результатами планованого перегляду стандарту підготовлена оновлена редакція яка враховує зміни європейського законодавства у сфері хімічної безпеки.

СОУ ОЕМ 08.002.12.019 поширюється на всі види лакофарбової продукції і встановлює вимоги і більш кращі ніж загальнообов’язкові показники, що спрямовані на:

  • обмеження вмісту небезпечних речовин у лакофарбових матеріалах;
  • поліпшення якості та строку служби лакофарбового покриття;
  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зниження екологічних впливів у процесі виробництва;
  • зменшення відходів виробництва та споживання.

Показники, що встановлюються, мають бути точними, перевірюваними, відповідати призначенню та не вводити в оману споживача щодо значущості переваг, тобто не створюють необґрунтованих бар'єрів у торгівлі.

Стандарт і його вимоги призначені для оцінювання екологічних переваг продукції з метою її ідентифікації як більш екологічно кращої з наданням права застосування екологічного маркування.

Відповідність вимогам стандарту може бути затребувана приватними споживачами, ритейлом, постачальниками і замовниками у сфері публічних закупівель (згідно з статтею 23 Закону України «Про публічні закупівлі».

Секретаріат ТК 82 виносить першу редакцію оновленого СОУ ОЕМ 08.002.12.019 на обговорення, для отримання відгуків та пропозицій усіх зацікавлених сторін: наукових, дослідницьких установ, технічних комітетів, виробників та профільних асоціацій.

Завантажити проект нової редакції СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2017 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу

Зауваження до проєкту приймаються за нижченаведеною формою до 20 квітня 2021 року на електрону пошту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Звіт зауважень до проекту СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2017

Контактна особа – відповідальний секретар ТК 82 «Охорона довкілля» Галина Бузан, тел. +38 066 405-42-80.