20 липня відбувся онлайн-семінар "Сприяння сталим публічним закупівлям та екологічному маркуванню в Україні. Пріоритетні для сталих публічних закупівель категорії товарів, робіт та послуг".

Сталі публічні закупівлі (СПЗ) – важіль, яким може скористатися держава для того, щоб забезпечити збереження природних ресурсів, зупинити деградацію і покращити стан довкілля, збільшити ринок екологічних товарів, послуг і технологій, посилити стимулювання розвитку інновацій та інвестицій в екологічну продукцію. В соціальній сфері такий підхід сприятиме покращенню стандартів якості освіти, праці і життя. Економічні переваги СПЗ ґрунтуються на методі оцінювання повної вартості життєвого циклу предмету закупівлі, що забезпечує найвищий рівень ефективності використання бюджетних коштів. СПЗ успішно впроваджується вже у 89 країнах світу, сприяючи підвищенню конкурентоспроможності продукції на світових ринках, більш ефективному управлінню природним капіталом, підвищенню рівня якості життя, сталості екосистем та економіки.

Семінар відбувся за участю представників Міндовкілля, Мінекономіки, Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, Делегації ЄС в Україні та експертів Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) і ВГО «Жива планета».

Програма семінару

Відеозапис

Презентації експертів проєкту

Впровадження підходу ЮНЕП щодо встановлення пріоритетів товарів та послуг для СПЗ

Процес визначення нових категорій товарів, робіт та послуг для СПЗ в Україні

Політичні та економічні умови для визначення нових пріоритетних категорій товарів та послуг для СПЗ

Нові пріоритетні категорії товарів, робіт та послуг для розробки критеріїв сталості

Стандарти, маркування та підтвердження відповідності

Руслан Стрілець, заступник Міністра захисту довкілля і природних ресурсів України

З моменту підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом українське законодавство стрімко реформується. Суттєвих змін зазнала система державних (публічних) закупівель, реформування якої ще досі продовжується. Оновлений у 2019 році Закон України «Про публічні закупівлі» вже сьогодні дозволяє замовнику закуповувати більш безпечні та екологічні товари, роботи чи послуги.

Використовуючи таку можливість, органи державної і місцевої влад, державні установи, підприємства, комунальні підприємства можуть здійснити свій вклад в реалізацію державної екологічної і кліматичної політик.

Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища до 2025 року, схвалений Урядом України у травні цього року, містить заходи, спрямовані на підтримку екологізації різних галузей економіки та сфери публічних закупівель. Реалізація таких заходів можлива завдяки фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу, Німецького товариства міжнародного співробітництва та Світового Банку.

Завдяки проектам технічної допомоги ми посилюємо потенціал та обізнаність національних експертів та розробляємо нові інструменти для замовників, які необхідні для застосування екологічних критеріїв до різних категорій продукції при державних закупівлях.

Ґрунтовна критеріальна база, оцінка переваг та ризиків, аналіз ринку щодо наявності екологічно чистої продукції є важливими дослідженнями, які необхідно провести перед тим, як застосування критеріїв до предмету закупівель із посиланням на відповідні регламенти, екологічні стандарти і маркування стане можливим.

Міндовкілля демонструє власним прикладом успішність закупівель із застосуванням вимог до екологічних характеристик. Наприклад, для забезпечення дистанційної роботи працівників Міністерства на період карантинних обмежень та для покращення матеріально-технічної бази були закуплені ноутбуки. Однією з вимог технічних специфікаціях було встановлено відповідність продукції екологічним критеріям для комп’ютерної техніки програми екологічного маркування І типу з посиланням на ДСТУ ISO 14024 для вітчизняного виробника (або еквіваленту цього стандарту для виробника іншої країни). Завдяки застосуванню цієї вимоги була закуплена більш енергоефективна продукція, яка підлягає ремонту, є більш безпечною щодо викидів небезпечних речовин та впливу на органи зору користувачів, з продовженим терміном використання. При цьому закупівельна вартість не перевищувала середньо ринкову. Закупівлі послуг з прибирання, автотранспортних засобів для національних природних парків теж здійснюються із застосуванням екологічних критеріїв. Ми цінуємо підтримку експертів проектів технічної допомоги у запровадженні такого підходу.

Ольга Сімак, координатор сектору «Навколишнє середовище» Представництва ЄС

У країнах Європейського Союзу, сталі публічні закупівлі є інтегрованою частиною Європейського зеленого курсу, адже можуть використовуватись як засіб успішного виконання нового порядку денного зі сталого розвитку. План заходів з питань циркулярної економіки, стратегії промислового розвитку та збереження біорізноманіття – ключові складові «зеленого» курсу – передбачають, що органи державної влади виконуючи свої закупівельні обов’язки можуть зробити важливий внесок у стале споживання та виробництво, наприклад, при виборі екологічних продуктів, послуг та робіт. Це також дуже актуально для України, яка підтвердила інтерес до «зеленої» трансформації своєї економіки і Європейський Союз підтримує це прагнення. У цьому контексті, прискорене виконання положень Угоди про асоціацію, в тому числі у сфері навколишнього середовища, публічних закупівель та конкуренції є важливим для досягнення нових цілей зеленої трансформації.

Анна Юлдашова, заступник директора Департаменту сфери публічних закупівель Міністерства економіки України

З 2018 року Мінекономіки підтримує функціонування конструктора нецінових критеріїв, якій був створений в рамках інкубаційної програми для державних службовців EU Association Lab, що фінансувалась Федеральним Урядом Німеччини. До складу команди «Нецінові критерії в публічних закупівлях» увійшли представники: Мінекономіки, Мінекоенерго, ДП «Прозорро», ВГО «Жива планета», GPAinUA, ГО «GoLocal», Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, Інституту екологічного управління та збалансованого природокористування», Transparency International Ukraine.

В рамках інкубаційної програми розроблені нові критерії на 10 нових категорій продукції із застосуванням підходу СПЗ. Але враховуючі зміни які відбулись у законодавстві та виклики сьогодення, рекомендовані критерії потребують перегляду. Безперечно є потреба і в розроблянні критеріїв СПЗ на інші, нові категорії товарів, робіт і послуг із врахуванням екологічних характеристик та інших критеріїв сталості. Саме над розроблянням критеріїв СПЗ у якості інструментів для замовників працюватимуть експерти проєкту EU4Environment. Сьогодні, семінар присвячений важливій темі для роботи в цьому напряму – визначенню найбільш пріоритетних для СПЗ товарів, робіт і послуг.

Олександр Маріковський, народний депутат України - заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування

Новий політичний курс нашої держави є невід’ємним від реалізації цілей Європейського зеленого курсу, який, в свою чергу, є віддзеркаленням світових зусиль щодо озеленення економіки. І одним з ефективних інструментів досягнення цієї цілі є застосування критеріїв сталості у сфері публічних закупівель.

Змінити вузький підхід до закупівель як до засобу економного використання бюджетних коштів на більш стратегічний – непросто.

Для вітчизняного бізнесу невідкладність зеленої трансформації обумовлена довгоочікуваними змінами, пов’язаними з прийняттям низки законопроєктів у сфері управління відходами, запобігання промисловому забрудненню, охорони атмосферного повітря та хімічної безпеки у поєднанні зі стрімким розвитком "зелених" ринків у світі.

З метою подальшого посилення "зелених складових" вимог у сфері публічних закупівель доцільно розглянути види товарів, робіт та послуг, що несуть найменші ризики для довкілля і де, підсилюючи вимоги до екологічних характеристик, ми зможемо досягти кращого результату щодо зменшення впливу на довкілля та здоров’я громадян.

Світова та європейська практика віддає важливу роль у процесі розвитку сталих закупівель актам так званого "м’якого права", зокрема добровільним стандартам і маркуванням, рекомендаціям та роз’ясненням для замовників, розробці типових специфікацій та рекомендаційних умов договору, а також узагальненню найкращих практик.

Але слід пам’ятати про ризик того, що попит на щось нове без належних знань, досвіду і контролю з боку держави може вплинути на розвиток нових форм недобросовісної конкуренції.

Саме тому я став автором поправки не тільки змін до Закону про публічні закупівлі в частині що посилює екологічну складову, но і щодо вимоги того, що будь-які підтвердні документи що розглядаються замовником повинні бути оформлені виключно компетентними на то організаціями.

Вимога щодо наявності національної акредитації лабораторії чи органу оцінки відповідності які надають протокол, сертифікат чи висновок є одним із запобіжних заходів попередження зеленого окозамилювання та корупційних ризиків у системі публічних закупівель.

Нажаль надання учасниками неперевірених даних або документів виданих організаціями, компетентність яких непідтверджена, досі мають місце. І наш наступний крок – вдосконалення законодавства в частині що стосується правил застосування екологічних марковань і декларацій, статистичної звітності для оцінки ємності і ринкових можливостей щодо сталих продуктів, а також держаної підтримки виробників більш екологічно кращої продукції. В першу чергу на мою думку це має стосуватись малого і середнього підприємництва.

Фарід Якер, Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)

Завдяки змінам у нормативно-правовій базі та оновленню платформи електронних закупівель, що сприяє впровадженню СПЗ, потужній системі екологічного маркування та постійній підтримці ЄС та ЮНЕП, Україна отримує можливість пришвидшити перехід до сталих публічних закупівель, модель "зеленої" економіки та може очолити рух з екологізації сфери державних закупівель у Східній Європі.

Леся Ніколаєва – модератор семінару, Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)

Сталі публічні закупівлі є одним з найбільш дієвих інструментів переходу на "зелену" економіку, яку Україна визначила серед стратегічних пріоритетів розвитку. Впроваджуючи проєкт EU4Environment, фінансованого Європейським Союзом, міжнародні організації, такі як Програма ООН з навколишнього середовища, підтримують Україну на запланованому шляху зеленої трансформації економіки.

У заході прийняли участь понад 200 представників замовників, постачальників, виробників та інших зацікавлених осіб сфери публічних закупівель, які мали можливість висловити свою думку щодо рекомендованих експертами проекту нових категорій товарів та послуг для подальшого розробляння критеріїв СПЗ та актуалізації стандартів екологічного маркування.

Додатково, учасники семінару запрошені взяти участь в опитуванні, яке триває до 25 липня 2021 року. Для остаточного визначення переліку найбільш пріоритетних товарів, робіт та послуг для яких будуть розроблятись критерії ( в тому числі, кваліфікаційні вимоги, технічні специфікації та нецінові критерії) нам надзвичайно важлива думка кожної зацікавленої особи.

Анкета-опитувальник

З урахуванням презентованих результатів дослідження та думки зацікавлених осіб, експерти проєкту працюватимуть над розробкою рекомендованих критеріїв СПЗ для нових категорій товарів, робіт і послуг та методичних рекомендацій щодо їх застосування, беручи до уваги зміни до законодавства та оновлені стандарти екологічного маркування.

Ми будемо раді надати Вам додаткову інформацію та відповісти на будь-які запитання, які у Вас можуть виникнути по проекту EU4Environment та тематиці семінару. Контактна особа – Олена Іванова, ВГО «Жива планета», тел. +38-067-886-31-93, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Семінар організовано в рамках програми EU4Environment, що фінансується Європейським Союзом, яка допомагає шести країнам-партнерам: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Республіці Молдова та Україні, зберегти їхній природний капітал та покращити якість навколишнього середовища для людей, підтримуючи діяльність, пов'язану з охороною довкілля, демонструючи та розблоковуючи можливості для екологічного зростання та створення механізмів для кращого управління екологічними ризиками та наслідками.

Матеріали до аналітичного дослідження