22 вересня відбувся онлайн семінар «Екологічне маркування, зелений ринок та сталі публічні закупівлі».

Відкрив семінар заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України (CDTO) – Руслан Стрілець, якій зазначив що екологічні марковання та декларації активно сприяють досягненню Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року, що були проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1, та підтримані в Україні Указом Президента України 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».

Сприяння проявляється, насамперед, через механізм встановлення вимог щодо ефективного споживання природних ресурсів та поводження з відходами, обмеження використання шкідливих хімічних речовин, запобігання зміні клімату, інформування споживачів з метою впливу на їх вибір. Особливо в умовах високого рівня насиченості товарних ринків і погіршення стану довкілля, одним з найважливіших факторів конкурентоспроможності товару на внутрішньому і світовому ринках є саме відповідність високим екологічним вимогам. Екологічне маркування виступає в якості інструменту інформування споживачів про екологічні особливості продукції, процеси її розробки, виробництва і використання.

Він зазначив лідируючу роль Міндовкілля у сприянні розвитку добровільних систем стандартизації, сертифікації та маркування, нагадавши що в Україні екологічне маркування почало застосовуватись з 2003 року, після прийняття у 2002 році національних стандартів у сфері екологічних марковань і декларацій.

Мінприроди з самого початку приймало участь у розроблянні та узгодженні стандартів серії ISO 14020, які розроблялись на базі профільного національного технічного комітету стандартизації у порядку згідно з законодавством у сфері стандартизації.

У 2005 році Міністерство прийняло участь у формуванні Координаційної ради з екологічного маркування, яка є консультативно-дорадчим органом української програми екологічного маркування. Цей орган працює вже понад 15 років. Він забезпечує координацію роботи та участь у формуванні політики і цілей у сфері екологічного маркування, розглядає пропозицій та надає рекомендацій щодо прийняття стандартів екологічного маркування на основі методу оцінювання життєвого циклу.

На даний час Міндовкілля має своє представництво і в складі національного технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» і в Координаційній раді з екологічного маркування.

З 2011 року і н даний час – екологічне маркування згідно з національними стандартами визначається у Стратегії державної екологічної політики у якості одного з інструментів досягнення Цілі по екологізації секторів економіки.

Оновлена державна екологічна політика України на період до 2030 року, затверджена Законом України від 28 лютого 2019 року передбачає стимулювання впровадження систем екологічного управління на підприємствах одночасно з поліпшенням екологічних характеристик продукції, у тому числі на основі міжнародних систем сертифікації та маркування, розвиток добровільної екологічної сертифікації, маркування продукції.

Разом з нашими європейськими і міжнародними партнерами, технічним комітетом стандартизації, операторами програм екологічного маркування компетентність яких перевірена шляхом акредитації та іншими стейкхолдерами Міндовкілля працює над підвищенням рівня:

  • застосовування екологічного маркування у сфері публічних закупівель;
  • свідомості споживачів щодо значення екологічного маркування, починаючі зі шкіл.

В семінарі прийняли участь з доповідями представники від Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, Мінекономіки, Представництва ЄС в Україні та Єврокомісії, Програми ООН з навколишнього середовища, Глобальної Мережі Екомаркування, Європейської бізнес асоціації, Союзу споживачів України, національного технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля», Центру екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета».

Під час семінару були обговорені дуже важливі питання пов’язані з розвитком екологічних марковань у відповідності з вимогами міжнародних стандартів, кращим європейським та міжнародним практикам застосування, а також плановані зміни до законодавства, які спрямовані на:

  • впровадження на нормативному рівні відповідну термінологію для належного розуміння значень екологічних марковань та декларацій;
  • визначення вимог до застосування екологічних марковань та декларацій з метою подолання недобросовісного їх застосування.

Відеозапис семінару

Спікери, ключові тези та презентації

Анна Юлдашова, в.о. директора Департаменту сфери публічних закупівель Міністерства економіки України

Згідно Закону, у разі встановлення екологічних чи інших характеристик до предмету закупівлі, замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам.

Технічні специфікації можуть бути у формі переліку експлуатаційних або функціональних вимог, у тому числі екологічних характеристик, за умови, що такі вимоги є достатньо точними, щоб предмет закупівлі однозначно розумівся замовником і учасниками.

Також керуючись пунктом 3 статті 29 Закону замовник може застосувати нецінові критерії щодо заходів охорони навколишнього середовища, за умов що вони пов’язані з предметом закупівлі.

При застосуванні методу оцінки вартості життєвого циклу, показники впливів на довкілля отримані розрахунковими методами згідно вимог стандартів екологічних маркувань можуть бути використані у якості базових даних для розрахунку.

Отже посилання на екологічні маркування можуть бути застосовані при різних критеріях оцінки тендерної пропозиції, за умов що принципи та методи таких маркувань стандартизовані, і задекларовані екологічні характеристики підтверджені компетентних органом згідно вимог цих стандартів.

Олександр Маріковський, народний депутат України - заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування

Світова спільнота визнає екологічні маркування потужним інструментом для забезпечення сталого майбутнього, якій орієнтує споживачів, корпорації та публічний сектор на більш екологічно кращу продукцію, яка сприяє зменшенню забруднення довкілля і ефективному використанню ресурсів.

Застосування єдиних підходів з ЄС забезпечить українськім виробникам доступ на єдиний з ЄС зелений ринок, якій зараз буде продовжувати стрімко розвиватись у зв’язку з реалізацією Зеленої угоди ЄС.

У світі, та в Україні діють міжнародні стандарти які визначають чіткі умови застосування екологічних маркувань і декларацій. Але сьогодні українським споживачам, виробникам та іншим учасникам ринку важко розібратися у значеннях численних позначок екологічного змісту.

Ще одна проблема – деякі виробники створюють хибне враження про свій вплив на довкілля або екологічні характеристики чи переваги продукції що надається на ринок. Таке явище як “зелене окозамилювання” (greenwoshing – англ.) вводить в оману і не дає належних переваг тим виробникам, які докладають зусиль для екологізації бізнесу і поліпшення екологічних характеристик продукції чи послуг що надаються. В кінцевому підсумку це веде до плутанини та імітації озеленення економіки.

Вирішити ці проблеми можна через вдосконалення законодавства, посилення інформаційної і роз’яснювальної роботи, через належну практику застосування екологічних маркувань у публічній сфері. Держава має власним прикладом демонструвати прихильність до переваг екологічної продукції застосовуючи підхід сталих публічних закупівель. Над підтримкою впровадження цього підходу працює зараз і команда експертів проекту програми EU4Environment, що фінансується ЄС.

Я як народний депутат і мої колеги, члени різних Комітетів Верховної ради України підтримуємо законопроєкт підготовлений експертами проекту якій спрямований саме на вирішення цих питань.

Ольга Сімак, координатор сектору «Навколишнє середовище» Представництва ЄС в Україні

Зараз екологічне маркування в ЄС є одним з важливих механізмів впровадження Зеленого курсу ЄС. Тому що право на таке маркування надається товарам і сервісам які відповідають дуже високим екологічним стандартам що встановлюють екологічні вимоги протягом життєвого циклу – від складників, виробництва до утилізації. Таке маркування заохочує до циркулярної економіки.

Фарід Якер, співробітник відділу економічної та торгової політики Програми ООН з навколишнього середовища

Програми ООН з навколишнього середовища підтримує ініціативи спрямовані на розвиток програм екологічного маркування, зокрема програми що впроваджується в Україні. Але в цьому питанні велика роль відводиться і державі. Не як регулятору, а саме в частині впровадження додаткових стимулів для ринку. Здебільше азійських держав встановили на законодавчому ринку політику зелених закупівель і вимоги по застосуванню екологічних стандартів. Це вплинуло на зростання зеленого ринку в 10 разів за 3 роки.

Галина Бузан, відповідальний секретар національного технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля»

Принципи і методи екологічного маркування згідно з вимогами міжнародних стандартів та систем сертифікації визнаних на національному та міжнародному рівні

Згідно з Законом технічні комітети стандартизації є суб’єктами стандартизації які відповідають за розробляння екологічних стандартів. Керівні принципи і методи застосування екологічного марковання наведені у серії міжнародних стандартів ISO 14020 що введені в дію як державні стандарти Україні методом підтвердження шляхом тотожного перекладу. На даний час Україна має 100% гармонізацію національних стандартів з цією серією. Стандарти екологічного маркування для оцінювання різних категорій товарів і послуг розробляються робочими групами ТК 82 на основі аналогічних стандартів європейських програм екологічного маркування і з врахуванням вимог тих, що мають міжнародне визнання.

Нілс Хойер, співробітник відділу економіки, Програма ООН з навколишнього середовища

Рекомендації Програми ООН з навколишнього середовища щодо застосування екологічного маркування для сталих публічних закупівель

Екологічні маркування є надійним інструментом для урядів щоб забезпечити ринковий стимул для виробництва сталих товарів та послуг, стимулювати попит на них, а також як інструмент політики публічних закупівель на шляху до цілей сталого розвитку.

За ініціативою Global Ecolabelling Network та Програми ООН з навколишнього середовища створена робоча група по екологічному маркованню І типу, до складу якої входять члени GEN – оператори екологічного маркування та представники урядових органів багатьох країн світу. Робоча група підтримує нові ініціативи щодо екологічного маркування у всьому світі завдяки співпраці та обміну знаннями, проводить навчання та приймає участь у розроблянні оновленого навчального матеріалу ЮНЕП щодо екологічного маркування.

Сільвія Ферратіні, програма екологічного маркування Ecolabel.EU що впроваджується Європейською Комісією з 1992 року

Політика ЄС та роль екологічного маркування І типу в досягненні її цілей та зокрема у сфері сталих/зелених публічних закупівель

У плані дій ЄС спрямований на впровадження моделі циркулярної економіки передбачає низку заходів, спрямованих на зміну способів виробництва та споживання Європи, зосереджених насамперед на запобіганні відходам. 35 ініціатив, включених до плану дій, спрямовані на те, щоб сталі продукти, послуги та бізнес -моделі стали нормою, а не винятком.

План дій також встановлює умови для трансформації моделей споживання, щоб громадяни та публічний сектор могли краще сприяти розвитку циркулярної економіки, керуючись екологічним маркуванням. Незабаром публічний сектор зможе закуповувати легше екологічні продукти, сертифіковані і позначені відповідним маркуванням. Зараз це рекомендація Директиви ЄС 24/2014 яка успішно застосовується в усіх державах-членах ЄС.

Юлія Грачова, член ради директорів міжнародної асоціації що об’єднує операторів програм екологічного маркування І типу – Global Ecolabelling Network (GEN)

Програма взаємної довіри та визнання між органами з екологічного маркування GEN Internationally Coordinated Ecolabelling System

Розвиток зелених ринків на глобальному рівні потребує координації та гармонізації стандартів екологічного маркування, впровадження механізмів взаємної довіри та визнання між органами з екологічного маркування різних держав задля усунення бар’єрів в торгівлі. Саме над цим працює GEN. Асоціація об’єднує провідні програми екологічного маркування які довели відповідність ISO 14024.

Ви можете знайти товари з екологічним маркуванням членів GEN у багатьох категоріях.

Це понад 1 мільйон продуктів 17 000 сертифікованих компаній.

Екологічне маркування у Європі і всьому світі застосовується на харчових та непродовольчих товарах, а також відносно послуг. У більшості держав світу екологічне маркування застосовується як інструмент зелених публічних закупівель.

Українська програма екологічного маркування оператором якої є ВГО «Жива планета» пройшла міжнародну сертифікацію, визнана як така що відповідає вимогам ISO 14024. ВГО «Жива планета» є однією с сторін багатосторонньої угоди про взаємне визнання і довіру між іншими програмами екологічного маркування, зокрема що діють на території ЄС.

Кейт Харріс, відповідальний секретар Global Ecolabelling Network

14 жовтня світова спільнота відзначатиме Всесвітній День екологічного маркування. Цей День був проголошений вперше у 2018 році з метою перевернути більше уваги до екологічних товарів і послуг позначених знаками маркування різних регіонів і країн що підтверджують відповідність стандартам екологічного маркування І типу. Кожен з секторів може долучитись до відзначення, як саме рекомендує наша асоціація в розділі сайту World Ecolabel Day.

Світлана Перминова, директор Центру екологічної сертифікації та маркування ВГО «Жива планета»

Українська програма екологічного маркування І типу

Історія успіху програми екологічного маркування що впроваджується з 2003 року ВГО «Жива планета» за підтримкою Міндовкілля полягає у відповідності міжнародному стандарту ISO 14024, компетентності та надійності експертної оцінки що підтверджено шляхом акредитації, прозорості розробляння, гармонізації і прийняття стандартів екологічного маркування на різні категорії товарів і послуг, міжнародній співпраці та визнанню результатів оцінювання.

Екологічно сертифікована продукція українських товаровиробників, позначена знаком “Зелений журавлик”, успішно реалізується на українському ринку та експортується як більш екологічно краща у 34 країни світу.

Олексій Веренікін, засновник і генеральний директор ТОВ DeLaMark

Про екологічні мийні засоби ТМ DeLaMark

Історію успіху невеликої компанії DeLaMark полягає в її орієнтації на стале виробництво мийних і косметичних засобів що відповідають вимогам стандартів екологічного маркування. Мині засоби компанії у 2014 році стали першими в Україні екологічно сертифікованими засобами за схемою згідно з міжнародним стандартом ISO 14024. З року в рік виробництво розвивається, асортимент продукції маркованої знаком “Зелений журавлик” зростає і підкорює нові ринки.

Станіслав Зінченко, голова Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації

Проблеми розвитку зеленого ринку на національному рівні полягають в декларативному ставленні держави щодо підтримки зеленої модернізації. Перехід на нові більш ресурсоефективні, маловідходні і більш чисті технології для виробництва продукції яка буде відповідати вимогам європейських екологічних стандартів потребує великих ресурсів і державної підтримки. Пропагування доброчесного екологічного маркування і зелені публічні закупівлі також є суттєвим фактором, якій буде мотивувати бізнес на виконання вимог добровільних стандартів та додаткову сертифікацію.

Олег Цільвік, заступник голови правління Союзу споживачів України

Про ініціативи громадських організацій по запобіганню недобросовісного застосування екологічного маркування і взаємодію з органами державного контролю

Зростання попиту на більш екологічно кращу і безпечну продукцію мотивує добросовісних виробників модернізуватись і вдосконалювати свій продукт. Інші, порушують Закон обиравши для себе більш простий шлях – декларувати про неперевірені екологічні переваги чи характеристики продукту.

Вдосконалення законодавства потребує чітке визначення понять «екологічне маркування», «екологічні декларації», розмежування органічної та екологічної сертифікації.

Необхідно запровадити обов'язковість акредитації для органів з оцінки відповідності, що надають сертифікати і право на застосування маркувань які забезпечують ринкову перевагу у поєднанні з посиленням відповідальності, у тому числі штрафних санкцій, за введення в оману споживача шляхом застосування екологічного маркування.

Інна Яреськовська, юрисконсульт ВГО «Жива планета»

Презентації рекомендованих змін до національного законодавства України щодо регулювання застосування екологічних марковань і декларацій

Основною метою прийняття законопроекту є регулювання застосування екологічних марковань і декларацій задля подолання недобросовісних марковань та декларацій та задля забезпечення споживачів достовірною та достатньою інформацією про екологічні характеристики товарів і послуг продукцію, щоб надавати можливість їм робити обґрунтований вибір з урахуванням інтересів охорони довкілля. Презентовані рекомендації підготовлені в рамках виконання одного з завдань проекту EU4Environment.

Світлана Берзіна, президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета»

Подальший розвиток зеленого ринку в Україні потребує подальшого вдосконалення законодавства. В рамках проекту ми продовжимо працюватиме над імплементацією положень Регламенту Європейського парламенту і Ради від 06 липня 2011 року № 691/2011 щодо європейського екологічного обліку і звітності якій визначає яка саме продукція, технології та послуги можуть вважатись екологічними. Після цього ми працюватиме над критеріями допустимості державної підтримки виробникам екологічної продукції, зокрема для малого і середнього підприємництва.

Леся Ніколаєва, Програма ООН з навколишнього середовища, представник проекту EU4Environment.

Щиро дякую доповідачам та учасникам семінару, представникам Міністерства економіки та Мінприроди, Делегації Європеського Союзу в Україні та нашим національним партнерам - ВГО "Жива планета" - за спільну та плідну роботу щодо впровадження законодавчих ініціатив в сфері екологічного маркування та сертифікації. Запропоновані зміни до законодавства України у сфері екологічного маркування дозволять посилити потенціал України на шляху до сталого розвитку, беручи за основу економічне зростання, залучення "зелених" інвестицій для розвитку висококонкурентної соціально-спрямованої ринкової економіки у поєднанні з високим рівнем захисту та покращення якості довкілля. Проект EU4Environment продовжує діяльність щодо вдосконалення законодавста, розробки критеріїв, підвищення рівня застосування та обізнаності щодо екологічного маркування в Україні, в тому числі у контесті впровадження сталих публічних закупівель.

Модератор

Роман Філоненко, заступник директора Департаменту з питань поводження з відходами та екологічної безпеки – начальник відділу екологічної безпеки Міндовкілля, представник Міністерства у складі Координаційної ради з екологічного маркування.

Організатори

Програма ООН з навколишнього середовища спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерством економіки України та ВГО «Жива планета».

Семінар організовано в рамках програми EU4Environment, що фінансується ЄС, яка допомагає шести країнам шести країнам-партнерам: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Республіці Молдова та Україні, зберегти їхній природний капітал та поліпшити якість навколишнього середовища довкілля для людей, підтримуючи діяльність, пов'язану з охороною довкілля, демонструючи та розблоковуючи можливості для екологічного зростання та створення механізмів для кращого управління екологічними ризиками та наслідками.

Наступний семінар в рамках проекту програми EU4Environment відбудеться 12 жовтня о 10:00 і буде присвячений презентації нових критеріїв для сталих публічних закупівель та стандартів екологічного маркування розроблених в рамках проєкту:

  • ремонт та будівництво автодоріг (критерії СПЗ);
  • послуги харчування і харчові продукти (критерії СПЗ);
  • меблі, покриття для підлоги та вироби з лісоматеріалів (стандарт екологічного маркування І типу);
  • вироби з пластику (стандарт екологічного маркування І типу).

Реєстрація

Ми будемо раді надати Вам додаткову інформацію та відповісти на будь-які запитання, які у Вас можуть виникнути по проекту EU4Environment та тематиці семінару. Контактна особа – Олена Іванова, ВГО «Жива планета», тел. +38-067-886-31-93, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript