Органам місцевого самоврядування

Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» має багаторічний досвід співпраці з органами державної та місцевої влади.

Ми відкриті для розвитку партнерських стосунків «влада-громада» за наступними напрямами роботи:

 • участь в розробленні та обговоренні місцевих планів дії з охорони довкілля;
 • участь в роботі колегіальних дорадчих органів у сфері освіти, охорони довкілля та соціально-економічного розвитку;
 • проведення громадської екологічної експертизи;
 • проведення громадської оцінки проектів та програм;
 • розроблення індикаторів сталого (збалансованого) розвитку регіонів та населених пунктів (міст, районів, селищ);
 • провадження досліджень з метою визначення стану соціальних, економічних та екологічних проблем за визначеними індикаторами сталого (збалансованого) розвитку;
 • забезпечення науково-методичної підтримки комунальних підприємств щодо упровадження енергоефективних та ресурсозберігаючих систем управління на основі міжнародних та європейських стандартів;
 • проведення семінарів, тренінгів, спрямованих на розвиток технологій більш чистого виробництва, покращення якісних та екологічних характеристик продукції;
 • упровадження культурних та інформаційно-просвітницьких заходів: акції, конкурсів, виставок, ярмарок, конференції, семінарів тощо.

Громадська екологічна експертиза

Згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» громадська екологічна експертиза може здійснюватися в будь-якій сфері діяльності, що потребує екологічного обґрунтування.

Висновки громадської екологічної експертизи мають рекомендаційний характер і можуть бути враховані при проведенні державної екологічної експертизи, а також при прийнятті рішень щодо подальшої реалізації об'єкта екологічної експертизи.

За даним напрямом діяльності Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» співпрацює з науковими, науково-дослідними закладами, інженерно-технічними товариствами, громадськими організаціями.

Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» має практичний досвід та досвідчений персонал, що забезпечує якісне проведення громадської екологічної експертизи з урахуванням думки усіх заінтересованих сторін.

 • Громадська екологічна експертиза може здійснюватися одночасно з державною екологічною експертизою, що забезпечить прозорість оцінки можливих екологічних впливів, врахування громадської думки, а також зміцніть авторитет та повагу міської влади в серед громади.

 • Упровадження інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на пропагування екологічних знань та свідомості серед учнівської молоді

  Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» в приділяє особливу увагу інформаційно-просвітницькій роботі природоохоронного спрямування та роботі з молоддю.

  Починаючи з 2002 року і до нині постійно упроваджуються різноманітні інформаційно-просвітницькі проекти для учнівської молоді «Натисни на сміття», «Енергозбереження», «Дім в якому ти живеш», «Місто в якому ти живеш», «Життя в стилі ЕКО».

  Зазначені проекти спрямовані на вивчення та безпосередньої участі у вирішенні проблем пов’язаних з ресурсо- і енергоспоживанням, відходами, тощо та пропагування екологічних знань й мають інтерактивну форму впровадження та «зворотній зв'язок».

  Для їх учасників розроблені спеціальні навчальні посібники та робочі зошити які містять цікаву інформацію та ілюстративний матеріал, наочні та презентаційні матеріали як у друкованому так і електронному вигляді. Зворотній зв'язок підтримують міжшкільні змагання, як невід’ємний елемент впровадження проектів.

  Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» пропонує реалізацію аналогічних проектів на регіональному рівні за підтримкою органів влади, заінтересованих організацій та спонсорів.


  Проведення семінарів-тренінгів для суб’єктів господарювання, спрямованих на підвищення рівня знань щодо вимог природоохоронного законодавства та упровадження систем екологічного управління

  Всеукраїнська громадська організація «Жива планета», яка виконує функції Секретаріату підкомітету «Оцінка життєвого циклу» національного технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України» пропонує співпрацю з організації проведення семінарів-тренінгів для суб’єктів господарювання на регіональному рівні за такою тематикою:

  Дотримання вимог природоохоронного законодавства: нормативно-правова база (охорона атмосферного повітря, якість стічних вод, поводження з відходами), державний контроль (нагляд) та методи оцінювання відповідності.

  Використання екологічних переваг товарів та послуг в маркетинговій стратегії підприємства.

  Продукти харчування – Технічне регулювання та нові підходи у сфері оцінки відповідності якісних характеристик.

  Екологічна сертифікація і маркування промислових товарів – Застосування екологічного маркування для закупівель в громадському і державному секторах.

  «Зелене» будівництво – Основні принципи та оцінка відповідності будівельних матеріалів, виробів, будівель та споруд, згідно з державними нормами та міжнародними стандартами.

  Безпека і якість товарів для дітей – Технічне регулювання та вимоги міжнародних стандартів якості.

  Стандарт «зелений» офіс – Основні принципи і вимоги до оцінки відповідності організацій.

  Програми семінарів-тренінгів за пропонованою тематикою розроблені підкомітетом «Оцінка життєвого циклу» ТК 82 спільно з фахівцями Мінприроди України, Держспоживінспекції України, Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління.


  Відмінні особливості пропонованих семінарів-тренінгів:

  • авторитетні та досвідченні викладачі – представники органів державного управління та нагляду (контролю), наукових організацій, технічного комітету стандартизації, бізнес-асоціацій, консалтингових та інвестиційних груп;
  • порівняння вимог і рекомендацій з фактичним застосуванням, аналіз результатів та звітності реальних компаній;
  • розгляд проектів, в яких брали участь наші тренери;
  • обговорення наслідків прийнятих управлінських рішень;
  • можливість отримати «готові рішення», перевірені на практиці;
  • можливість отримати інформацію про потенційних інвесторів для упровадження проектів з енергоефективності та технології більш чистого виробництва.