Керівництво

Вищим керівним органом Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» є З’їзд членів Організації, а в період між З’їздами - Правління Організації.

Главою Всеукраїнської громадської організації «Жива планета» є президент, якій діє від її імені та в її інтересах.

Президент

Берзіна Світлана Валеріївна

Народилась 03 травня 1974 року в родині військовослужбовця, м. Жданів (Маріуполь) Донецької області.

Освіта – вища, економіст-менеджер, спеціаліст-еколог.

Міжнародний аудитор систем управління якістю та екологічного управління згідно ISO 19011.

Заступник голови національного технічного комітету стандартизації ТК 82

«Охорона навколишнього природного середовища України».

Згідно Наказу Держспоживстандарту від 11.03.2005 № 63 обіймає посаду заступника голови технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України».

Керівник розробок 18 технічних регламентів та 52 національних стандартів у сфері екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

Автор численних видань та публікації у сфері технічного регулювання в галузі охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та систем управління виробництвом. Має практичний досвід у сфері державного управління, законотворчої діяльності, у т.ч. розроблення місцевих та державних цільових програм, упровадження інтегрованих систем управління.

Пошукувач на здобуття наукового ступеню за спеціальністю 08.00.05. «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка» за темою «Формування ринку «зелених» закупівель в регіоні».

Заступник голови Громадської ради при Мінприроди України.

Член Колегії Держекоінспекції України.

Відповідальний секретар Громадської ради при Держекоінспекції України.