Міжнародна співпраця

Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» є членом міжнародних організації:

Глобальної мережі екологічного маркування (GEN)

Міжнародної неурядової організації що об’єднує органи екологічного маркування згідно ISO 14024 (програми екологічного маркування І типу) 60 країн світу.

GEN утворено у 1994 році з метою розвитку національних та регіональних програм екологічного маркування на засадах єдності принципів та прозорості процедур.

GEN розробляє базові екологічні стандарти з метою визначення екологічних переваг товарів та послуг (екологічні критерії) та здійснює керівництво Міжнародною програмою взаємної довіри та визнання між органами екологічного маркування (GNICES).


2003

Міжнародної федерації органічного сільськогосподарського виробництва (IFOAM)

Міжнародної неурядової організації що об’єднує 700 організацій з 117 країн світу.

Ще в 1980 році IFOAM сформулювала перші «Базові стандарти IFOAM щодо органічного виробництва і переробки», які постійно вдосконалюються та широко визнані в світі.

IFOAM має власну програму добровільної міжнародної акредитації організації, які займаються органічною сертифікацією. Акредитація, що побудована на базових стандартах IFOAM, проводиться міжнародним органом акредитації IOAS, заснованим Федерацією.


2007


2012

Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» є офіційним представництвом в Україні Міжнародного інституту органічної сертифікації та етики (ІСЕА).

ІСЕА розробляє технології, методики, стандарти у сфері органічного виробництва та переробки.

Здійснює навчання інспекторів з органічного виробництва та органічну сертифікацію сільськогосподарської продукції на відповідність міжнародним, європейським та національним органічним стандартам США та Японії.

Проекти спільного впровадження

Програма охорони навколишнього середовища ООН (UNEP)

Розробка та видання посібника з управління життєвим циклом та проведення тематичних семінарів-тренінгів для бізнес-організації щодо методології покращення екологічних характеристик продукції протягом її життєвого циклу.

Завантажити у форматі PDF

Участь розробці та виданні брошури «Зеленая экономика – предпосылки и перспективы развития в Украине» разом з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України та IBCentre.

Агентство охорони навколишнього середовища Німеччини

Обмін досвідом з щодо упровадження програми екологічного маркування.

Методична підтримка розроблення екологічних стандартів з оцінки життєвого циклу продукції з метою визначення її екологічних переваг.

Методична підтримка популяризації програми екологічного маркування в Україні.


RECO East & SEPA, IIIEE та Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінприроди України

Обмін досвідом з питань управління відходами та зменшення забруднення твердими побутовими відходами між країнами Балтійського регіону та сусідніх з ними країн, а саме Швеції, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Білорусі та Росії.

Розробка та видання керівництва з питань управління твердими побутовими відходами.

Проведення 10 семінарів-тренінгів та 2 засідань за круглим столом для спеціалістів територіальних органів Мінприроди України, працівників держадміністрацій та комунальних господарств.


UNDP& The GEF Small Grants Programme

Збереження зелених насаджень та розширення їх площ як механізм пом’якшення наслідків зміни клімату та формування екологічної культури.

Відтворення зелених насаджень на лісополосах Чернігівської області та формування екологічної свідомості громади через її практичну участь у заходах із охорони довкілля.

Міжнародний фонд «Відродження»

Впровадження проекту «Громадське лобіювання впровадження стандартів ЄС в Україні у сфері якості атмосферного повітря» за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Даний проект спрямований на активізацію громадського лобіювання, з врахуванням представництва суспільних інтересів і організації системного діалогу із відповідними центральними органами виконавчої влади, Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, інституціями ЄС щодо впровадження стандартів ЄС у сфері якості атмосферного повітря.