Статус

Громадська організація «Жива планета» є неприбутковою Всеукраїнською громадською організацію, яка об’єднує 19 територіальних осередків в областях України.

Станом на 01.01.2012 до складу організації входить 21847 індивідуальних членів.

Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» є стороною Угоди про співробітництво щодо розвитку в Україні системи екологічно безпечного споживання та екологічного маркування відповідно міжнародних та європейських вимог, укладеною 29 грудня 2005 року з Мінприроди України, Асоціацією споживачів України та Торгово-промисловою палатою України.

У 2006 році до Сторін Угоди приєднався Держспоживстандарт України.

Угода про співробітництво щодо розвитку в Україні системи екологічно безпечного споживання та екологічного маркування відповідно міжнародних та європейських вимог від 29 грудня 2005 року

Згідно Наказу Держспоживстандарту України від 16.12.2005 № 362 Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» виконує функції Секретаріату підкомітету «Оцінка життєвого циклу» національного технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України».

Наказ Держспоживстандарту України від 16.12.2005 № 362 «Про затвердження Положення про технічний комітет стандартизації ТК 82 «Охорона навколишнього природного середовища України»

Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» є акредитованим органом сертифікації продукції на відповідність екологічним критеріям згідно ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024) «Екологічні маркування та декларації. Екологічне маркування І типу».

Атестат акредитації №1О156

Всеукраїнська громадська організація «Жива планета» є представництвом Міжнародного інституту органічної сертифікації та етики (ІСЕА) в Україні.