Завдання

Основні завдання Всеукраїнської громадської організації «Жива планета»:

 • об'єднання громадян, підприємств, установ та організації на основі екологічних ідей і загальнолюдської моралі для участі у вирішенні екологічних проблем;
 • участь в розробці нових політичних, економічних, соціальних, екологічних, освітніх та культурних програм;
 • вдосконалення законодавства України;
 • сприяння розвитку в Україні сталого (збалансованого) виробництва і споживання;
 • сприяння формуванню громадської думки щодо діяльності органів влади, державних установ, політичних партій, державних і політичних діячів по створенню ними конкретних механізмів реалізації принципів «зеленої» економіки, розвитку інститутів громадянського суспільства та правової держави;
 • пошук шляхів рішення екологічних проблем сучасного суспільства;
 • провадження науково-дослідної діяльності у сфері охорони довкілля, енергозбереження, раціонального природокористування, технологій більш чистого виробництва, екологічної стандартизації та оцінки відповідності;
 • сприяння упровадженню інструментів «зеленої» економіки: технологій більш чистого виробництва, «зелених» закупівель в громадському, приватному та державному секторах тощо;
 • здійснення громадського контрою (нагляду) за дотриманням природоохоронного законодавства;
 • сприяння діяльності громадських інспекторів з охорони довкілля;
 • провадження громадської екологічної експертизи;
 • просування продукції з покращеними екологічними характеристиками, екологічно чистих технологій та технологій раціонального використання природних ресурсів;
 • дослідження рекреаційного потенціалу українських туристичних центрів (Криму, Карпат тощо);
 • підтримка та розвиток об’єктів природно-заповідного фонду та різноманітних форм «зеленого» туризму;
 • сприяння формуванню гуманного відношення до тварин, популяризація на Україні сучасного наукового підходу до проблеми взаємовідношення тварини та людини тощо;
 • пропагування екологічних знань та виховання у громадян України екологічної свідомості.